Este blog no apoya la difusión de contenidos con derechos de autor (excepto los casos en los que el autor da su permiso para ello o los difunde de manera gratuita).
Aquest blog no dona suport a la difusió de continguts amb dret d'autor (exceptuant els casos en els que l'autor en dona permís o els difon de manera gratuïta).
This blog does not support the dissemination of copyrighted content (except for cases in which the author gives permission for it or spreads for free).

jueves, 4 de abril de 2013

Ressenya d'Apocalypse World

Avui us presento la resenya d'Apocalypse World de Vincent Baker, publicat a Espanya per la editorial conBarba gracies al mecenatge del que vaig formar part.


Apocalypse World es un joc de temàtica postapocalíptica (el món tal i com el conèixem ja no existeix i els personatges sobreviuen entre les seves restes) que s'inscriu a la tradició dels story games, es a dir, dels jocs que funcionen gràcies a la interacció entre els personatges, definint les relacions que existeixen entre ells i ajudant a crear el món en el que es troben).

Per aconseguir-ho el contingut del manuial d'Apocalypse World es divideix en els següents apartats generals:

El fonamentalEn aquest primer apartat tenim una petita introducció per començar a entrar en situació junt amb la presentació dels diferents tipus de personatge que els jugadors poden interpretar (fet que inclou diversos arquetips. com per exemple el motero que forma part d'una banda, el geni que pot recompondre qualsevol andròmina o el psíquic que pot usar els seus poders per entrar a la ment d'altres) junt amb un resum dels fonaments bàsics per a jugar: impresió dels llibrets de personatge, ús dels daus i els moviments (el que poden fer els personatges), descripció de les característiques dels personatges (Fred, Dur, Seductor, Astut, Estrany i Biografia), equipament que poden dur a sobre i les regles generals per al dany i la millora del personatge.

Desprès d'aquest introducció es passa a descriure detalladament cadascun dels arquetips de personatge, el que inclou les normes i moviments bàsics comuns a tots ells i el conjunt de moviments específics per a cadascun, que variaran depenent del tipus de personatge.Els moviments s'efectuen llençant 2D6 als quals es suma la puntuació que tinguin en la característica rellevant per a l'acció a dur terme: si obtens 10 o més aconsegueixes allò que et proposes (o pots escollir una sèrie d'avantatges depenet del tipus de moviment), amb 7-9 ho aconsegueixes encara que no de forma tan complerta (si pots escollir avantatges no n'hi haurà tantes) i amb 6 o menys haurás fallat clarament.


Per acabar aquest primer apartat tenim una descripció detallada del mecanisme de funcionament dels moviements bàsics (comuns a tots els personatges) i els secundaris (com per exemple els de dany i curació) i un resum de la creació dels personatges amb un exemple inclòs.

Es possible que en aquest moment us estigueu preguntant que dimonis es la voràgine psíquica mundial, però això no us hauria de preocupar, al cap i a la fi ho decidireu quan comenceu a crear el món de les vostres sessions de joc.

El Mestre de Ceremónies (MC)


En el segon apartat es passa a introduïr les tasques a desenvolupar per part de l'arbitre, el que inclou una sèrie de consells destinats a facilitar la tasca del MC pel que fa a l'interacció dels persontges i la creació del món en el que es desenvolupen les aventures, així com una descripció dels moviments propis del MC (una aclaració: a Apocalypse World l'àrbitre no llença els daus, ja te prou feina dirigint la sessió de joc i escollint les conseqüències dels moviments dels personatges).

Preparació per a jugarDesprès d'aquestes explicacions arriben els consells per a la primera sessió de joc d'Apocalypse World, fet que inclou imprimir els llibrets de personatge que es vagin a usar i les fitxes del MC (1ª sessió, MC i fronts), prendre notes durnat la primera sessió per recollir les impresions dels jugadors i així anar omplint el full de 1ª sessió (no oblidem que en aquest moment es començará a crear el rerafons del món).


El pas anterior ens acabarà duent a la creació dels fronts (els perills a fer front i els enemics dels personatges) desprès de la primera sessió i a desenvolupar-los en les següents. Els fronts poden ser de diversos tipus i incloure, per exemple, l'entorn en el que es mouen els personatges o grups de PNJs (salvatges que volen asaltar l'assentament dels personatges, senyors de la guerra que volen apoderar-se dels seus recursos, etc.), a l'igual que esl personatges els fronts tambè tindran els seus moviments i fins i tot la possibilitat de que es puguin crear moviments especialitzats per a gestionar-los amb més detall.

Regles de jocAquí ja arribem a l'aplicació de les regles d'Apocalypse World, fet que inclouun exemple desenvolupat del seu ús en el que intervenen diversos dels moviments descrits anteriorment i una explicació detallada de la gestió del dany en PJs, PNJs, bandes i vehícles així com el procés de curació i el procés de millora dels personatges, que tambè contempla la possibilitat de millorar les característiques i els moviments.

En detallTot i que en el llibre ja s'han mencionat previament els diversos moviments (bàsics i dels personatges) en aquest apartat s'hi torna per a que, amb l'ajuda d'exemples complets, tinguem clar el seu ús i poguem tenir una referència clara si necessitem consultar-la durant una sessió de joc.


A l'acabar aquest apartat ens trobem amb un capítol dedicat a l'equipament que poden tenir els personatges així com regles relacionades, com ara el bescanvi (necessari per obtenir equipament nou) i l'ús de tallers (necessari per poder reparar-lo o construir peces d'equipament noves) així com altres assumptes com son la creació de bandes i assentaments i l'obtenció de treballs que poden permetre als jugadors obtenir beneficis de cara a entrar en la economia basada en el bescanvi.

I més


Al darrer apartat tenim una miscel•lània de regles opcionals, tant les que van apareixer a les proves de joc com les que han sigut dissenyades per àrbitres i jugadors que han treballat en variants d'Apocalypse World o han creat els seus propis jocs a partir d'aquest mateix (precisament aquest apartat tambè ens oferix una anàlisi de la estrucutra dels moviments per a crear els nostres propis).

Deixant de banda les regles opcionals també disposem d'un llistat d'obres que han influït en al gestació del joc, que inclou altres jocs, llibres, obres musicals, pel·lícules i sèries de televisió.
Ja per acabar només em queda recomanar-vos que el proveu, estic d'acord que pot semblar bastant diferent dels jocs als que estem acostumats, però des del punt de vista de les regles Apocalypse World és, en el fons, senzill i elegant, fet que està demsotrat per les moltes variants de personatges, regles, jocs derivats i conversions d'altres jocs que existèixen i que es poden consultar als següents enllaços:

Els fòrums de conBarba
Els fòrums de Apocalypse World
El blog de nerdwerds
El blog Mighty Atom i One Seven Design
El blog de Maqui Edicions, que ha traduït al català el joc Ghost Lines

Aquesta entrada tambè està disponible en els següents idiomes:
Castellano English

No hay comentarios:

Publicar un comentario