Este blog no apoya la difusión de contenidos con derechos de autor (excepto los casos en los que el autor da su permiso para ello o los difunde de manera gratuita).
Aquest blog no dona suport a la difusió de continguts amb dret d'autor (exceptuant els casos en els que l'autor en dona permís o els difon de manera gratuïta).
This blog does not support the dissemination of copyrighted content (except for cases in which the author gives permission for it or spreads for free).

miércoles, 16 de marzo de 2016

Manteniment | Març 2016

Manteniment

Seguint amb les tasques de manteniment del blog avui he afegit una plana nova: Patreons.

En aquesta plana ofereixo un llistat alfabètic de tots els creadors que he mencionat algún cop en les entrades de notícies i que mantenen campanyes de mecenatge a Patreon (junt amb el seu nom i els enllaços als sesu blogs o webs també trobaréu icones que expliquen el tipus d'activitat a la que es dediquen).

A mida que trobi altres creadors interessants els aniré afegint al llistat ;)

Aquesta entrada tambè està disponible en els següents idiomes:
Castellano English

No hay comentarios:

Publicar un comentario