Este blog no apoya la difusión de contenidos con derechos de autor (excepto los casos en los que el autor da su permiso para ello o los difunde de manera gratuita).
Aquest blog no dona suport a la difusió de continguts amb dret d'autor (exceptuant els casos en els que l'autor en dona permís o els difon de manera gratuïta).
This blog does not support the dissemination of copyrighted content (except for cases in which the author gives permission for it or spreads for free).

jueves, 29 de junio de 2017

Els meus jocs del concurs Un Juego de Rol en 200 Palabras (2017)

El blog no està tan mort com sembla, així que avui us presento els jocs amb els que he participat en el concurs Un Juego de Rol en 200 palabras (basat en el 200 Word RPG Challenge anglosaxó) organitzat per +Eneko Menica, +Eneko Palencia i +Azrael Arocha.

A continuació teniu els enllaços per descarregar-vos els pdfs que he preparat amb el text dels jocs i algún altra detall afegit per facilitar-ne l'ús a àrbitres i jugadors, espero que en gaudiu.

En castellà: Google Drive | 4Shared
En català: Google Drive | 4Shared
En anglés: Google Drive | 4Shared

En castellà: Google Drive | 4Shared
En català: Google Drive | 4Shared
En anglés: Google Drive | 4Shared


Aquesta entrada tambè està disponible en els següents idiomes:
Castellano English

No hay comentarios:

Publicar un comentario