Este blog no apoya la difusión de contenidos con derechos de autor (excepto los casos en los que el autor da su permiso para ello o los difunde de manera gratuita).
Aquest blog no dona suport a la difusió de continguts amb dret d'autor (exceptuant els casos en els que l'autor en dona permís o els difon de manera gratuïta).
This blog does not support the dissemination of copyrighted content (except for cases in which the author gives permission for it or spreads for free).

miércoles, 12 de octubre de 2011

Ressenya de Donjon

Donjon es un joc escrit per Clinton R. Nixon i publicat a Espanya per la editorial conBarba  (la edició en català la ha dut a terme Maqui edicions amb el nom de Cataus, properament podreu veure la corresponent ressenya) i que, segons les pròpies paraules de l’autor, te per objectiu que els jugadors tornin a experimentar la sensació de meravella que van tenir al jugar per primer cop a un joc de rol (i en aquest cas fa una referència explicita al ja clàssic Dungeons & Dragons).
Donjon es, de la mateixa manera que Aventuras en La Marca del Este, un clar homenatge al joc creat per Gary Gygax i Dave Arneson , però que va un pas més enllà, ja que el sistema de joc permet a jugadors i àrbitres modificar sobre la marxa aspectes del guió de l’aventura que s’està jugant... Si, ja se que als jugadors i àrbitres veterans els hi pot semblar una mica estrany, però no ho hauria de ser tant ja que quan arbitrem improvitzar de forma continuada (pocs cops els jugadors fan el que tenim previst i convé recordar que poden jugar com vulguin, ja sia per be o per mal), per tant aquest mecanisme de joc no hauria de ser massa difícil d’aplicar.

Per dur a terme aquestes modificacions tant l’àrbitre com els jugadors usen la llei dels èxits: fan tirades d’un nombre determinat de daus de 20 cares (tot i que també poden emprar-se d’altres sempre i quan siguin tots del mateix tipus) que variarà segons la situació. Qui aconsegueixi el major nombre d’èxits (daus amb la puntuació més alta) haurà guanyat la tirada i podrà decidir el que succeeix usant la regla següent:

1 èxit = 1 fet o 1 dau

Els fets obtinguts seran les modificacions que poden efectuar-se sobre la trama (un jugador pot declarar que es troba una porta a la masmorra subterrània que està explorant el grup d’aventurers o l’àrbitre pot declarar que la joia que ha trobat un dels personatges te propietats insospitades...).

Si en comptes de fets preferim obtenir daus aquests es podran reservar per afegir-los a la propera tirada de la persona que hagi guanyat la tirada anterior (el jugador o l’àrbitre) i així millorar les possibilitats d’obtenir uns quants èxits.

Un cop vist el funcionament bàsic de Donjon es el moment de veure els capítols ens els que es divideix el manual:
Introducció
L’autor ens presenta el joc i les raons que el van portar a escriure’l.

Conceptes bàsics
Aquest capítol ens dona una descripció de l’estructura del llibre, un glossari amb tots els termes usats al manual i la descripció del mecanisme bàsic de joc.


Creació de personatges
Descripció del procés de creació de personatges junt amb 3 exemples explicats profusament. Un fet que distingeix Donjon d’altres jocs es que, deixant apart els sis atributs dels que disposa el personatge (Vigoria, Racionalitat, Senderi, Prestesa,  Robustesa i Sociabilitat), podem crear els personatges com vulguem ja que no hi ha un conjunt concret i tancat d’habilitats. D’aquesta manera podem descriure les seves capacitats com desitgem i inventar-nos les habilitats tenint en compte que cada personatge te una habilitat principal i 4 de secundàries.


Diners i bens
Aquest capítol ens explica com podem comprar i vendre objectes i ens ofereix un llistat d’armes i armadures per equipar als personatges així com les regles per a gestionar altres objectes que puguin dur amb ells.


Resolució
L’autor torna a incidir en la llei dels èxits i ens ofereix diversos exemples per a aplicarla de manera correcta.


Combat
S’amplien les regles bàsiques del capítol anterior per a desenvolupar totes les mecàniques de combat típiques dels jocs de fantasia (iniciativa, atacs i defenses, ferides, etc.) d’una manera abstracta però amb la possibilitat d’aplicar alternatives per a apropar-lo a la resolució de combat típica d’altres jocs.


Màgia
Descripció del sistema de màgia que, en comptes d’usar un llistat de conjurs definit prèviament i finit, ens permet crear els que desitgem mitjançant un conjunt de paraules màgiques escollides al crear el personatge i una sèrie de característiques com per exemple a qui pot afectar o la seva duració. Un cop construït haurem d’acumular poder màgic  (èxits) mitjançant la prova adequada per veure l’efectivitat d’aquest (en aquest sentit em recorda bastant el sistema de màgia de Castle Falkenstein, on els conjurs es podien construir mitjançant diverses definicions i també s’havia d’acumular punts màgics per dur-los a terme). A mes a mes també tenim regles per a crear objectes màgics i les seves possibles malediccions.


Dirigir Donjon
Aquí podrem examinar l’esquema típic de les aventures de Donjon i una sèrie de consells per a poder dissenyar-les, fet que inclou l’objectiu a complir de les mateixes, com dividir-les en capítols, com crear els monstres i PNJs que es trobaran els personatges, el tresor que poden obtenir i com pujar de nivell al finalitzar l’aventura.La teva primera aventura
Ens ofereix el guió d’una aventura d’exemple completa junt amb les estadístiques dels PNJs per a poder jugar-la de forma immediata.Apèndixs
L’últim capítol ens ofereix un resum de les regles i de les taules del joc per a poder consultar-les de forma ràpida mentre arbitrem i el full de personatge.


Per acabar aquesta ressenya us puc dir que Donjon es un magnífic joc de fantasia medieval i que es tan versàtil  que es pot usar fàcilment per jugar a rol en altres gèneres (com per exemple el cinema d’acció o el de ciència-ficció), tal i com suggereix el seu autor a la introducció del capítol dedicat a la creació de personatges: què us semblaria explorar una estació espacial abandonada i enfrontar-se a zombis espacials?

Aquesta entrada tambè està disponible en els següents idiomes:
Castellano English

No hay comentarios:

Publicar un comentario