Este blog no apoya la difusión de contenidos con derechos de autor (excepto los casos en los que el autor da su permiso para ello o los difunde de manera gratuita).
Aquest blog no dona suport a la difusió de continguts amb dret d'autor (exceptuant els casos en els que l'autor en dona permís o els difon de manera gratuïta).
This blog does not support the dissemination of copyrighted content (except for cases in which the author gives permission for it or spreads for free).

jueves, 13 de marzo de 2014

Ressenya de 3:16 Masacre en La Galaxia

Avui us presento la ressenya de 3:16 Masacre en La Galaxia, joc escrit per Gregor Hutton i publicat a Espanya per conBarba.Rerafons

A 3:16 els jugadors interpreten a soldats pertanyents a la 16ª Brigada del 3er Exèrcit, la missió dels quals no es altra que acabar amb, de forma preventiva, amb qualsevol forma de vide alienígena que pugui significar un perill per a la Terra que es trobin durant el seu periple per el cosmos (es a dir, totes les que trobin).El joc en si mateix està molt influenciat entre d'altres per la revista de còmics britànica 2000 AD (lloc web oficial i article de wikipedia), el juego Warhammer 40,000, Starship Troopers (novela i película), la película Aliens y el cómic The Ballad of Halo Jones.

Mecanisme de joc

3:16 es caracteritza per poseïr un mecanisme bàsic de joc realment senzill ja que els personatges que es poden crear només disposen de dues habilitats: Habilitat de Combat (HC) i Habilitat Fora de Combat (HFC), l'ús de les quals es força evident, ja que la primera s'encarrega de les accions de combat i la segona de tota la resta d'accions. Totes dues habilitats están graduades del 1 al 10 i per tenir èxit es necessari obtenir resultats iguals o per sota de la puntuació en l'habilitat al fer una tirada d' 1D10.

Els combats es poden dur a terme de forma abstracta mitjançant un Planol de Distàncies i per tant es poden desenvolupar Cos a Cos (C/C), Distància Curta (DC) o Distància llarga (DL), i també intervé un cert grau de gestió de recursos ja que durant el decurs de les missions de lacampanya militar al planeta l'àrbitre té a la seva disposició les Fitxes de Perill (poden usar-se comptadors o fitxes de parxís per exemple) per representar el nombre d'alienígenes a abatre i activar la seva habilitat especial (veure més endavant), per tant 3:16 també es pot considerar en certa manera com un joc de taula pel que fa al plantejament de l'acció.

Deixant apart les tirades propiament dites els personatges també tenen la possibilitat d'alterar el curs dels esdeveniments de forma limitada (per exemple quan els personatges estiguin a punt de morir al al ser atacats pels alienígenes) mitjançant breus escenes de flashback: els jugadors poden inventar breus records de la seva vida passada i que d'alguna manera es poden relacionar amb la situació actual en la que están immersos els seus personatges, aquests records poden presentar-se com a Qualitats (positius) o Defectes (negatius) i també poden acabar influïnt a la pujada de nivell dels personatges, ja que començarán com a soldats rasos i acabarán ascendint a l'escalafó a mesura que es vagin succeint les missions.


Pel que fa als mons alienígenes que serán l'objectiu a conquerir i/o destruir per part de la 16ª Brigada el manual de joc proporciona als àrbitres un conjunt de llistes amb les característiques necessàries per a crear-los de manera aleatòria o escollint directament les que ens interessin o ens cridin l'atenció, de manera que podem escollir trets com per exemple el seu nom (l'autor ens proposa un llistat de noms de pintors famosos), el tipus de planeta, el tipus de criatures que l'habiten o la seva habilitat especial, que pot afectar d'alguna manera concreta les accions dels personatges (sel's hi pot parar emboscades, usar poders contra ells, etc.).

Reflexions finals i altres idees

3:16 pot arribar a ser un joc d'humor negre i mala llet si els jugadors están disposats a adoptar la mentalitat adequada i no agafar-se les situacions que planteja massa seriosament (i veient part de les fonts que van inspirar a l'autor no m'estranya que així sigui).

També s'ha de reconeixer que el joc en si mateix se us pot fer curt desprès d'nues quantes sessions, però això no us hauria d'impedir invnetar-vos nous continguts o expansions, de manera que aquí van algunes idees:
  1. Es lògic pensar que un munt de psicòpates que van de planeta en planeta causant mort i destrucció acabi cridant l'atenció, per tant existeis la possibilitat que alienígenes prou avançats decideixin aturar a la 16ª Brigada, això pot donar lloc a batalles espacials o al desenbarcament de reforços per ajudar als natiusdel planeta que están atacant els personatges.
  2. I si en comptes d'interpretar als soldats de la 16ª Brigada els jugadors decideixen formar part dels natius?, segur que usant les regles del joc i amb uns pocs canvis es podría fer.
  3. També podeu canviar el rerafons del joc inventant-vos un de nou oadaptant-lo al vostre univers preferit, quí us ho impedeix?. tenint en compte que les regles son extremadament senzilles no hauria de ser massa difícil (imagineu-vos als jugadors com a les tropes imperials d'Star Wars per exemple).
  4. Si parlem de fer canvis també es pot cambiar de gènere i adaptar el reglament a altres circumstàncies o èpoques, com per exemple qualsevold de les dues guerres mundials del segle XX (interpretant als jugadors als soldats de qualsevol de les nacions en conflicte), les hordes d'orcs que serveixen al Senyor Fosc i que només viuen per matar, cremar i saquejar (sí, estic pensant en alguns tipus de jugadors) o les sèries i películes de zombies (amb els personatges dels jugadors tancats dins d'un refugi i tenint que resistir l'assalt dels morts vivents).


Aquesta entrada tambè està disponible en els següents idiomes:
Castellano English

No hay comentarios:

Publicar un comentario