Este blog no apoya la difusión de contenidos con derechos de autor (excepto los casos en los que el autor da su permiso para ello o los difunde de manera gratuita).
Aquest blog no dona suport a la difusió de continguts amb dret d'autor (exceptuant els casos en els que l'autor en dona permís o els difon de manera gratuïta).
This blog does not support the dissemination of copyrighted content (except for cases in which the author gives permission for it or spreads for free).

viernes, 20 de febrero de 2015

Ressenya de Mondblindheit


A l'entrada d'avui us presento la ressenya de l'edició en paper de Mondblindheit, el primer suplement del joc de rol d'història alternativa i transhumanisme Walküre (que ja vaig ressenyar anteriorment en aquesta entrada del blog) i del que en soc un dels mecenes.

Les 130 planes de Mondblindheit amplien el rerafons del joc amb els següents continguts:

Capítol 1: La Luna

El primer capítol proporciona a àrbitres i jugadors una amplia descripció de la Lluna, tant des del punt de vista geogràfic com des del físic, així com una guía dels aspectes a considerar per dur a terme un procés de colonització del nostre satèl·lit natural, és per això que els autors tracten temes tan bàsics com l'estudi del llocs mes adequats per a construir una base permanent o quines serán les condicions de vida dels seus ocupants, amb qüestions com per exemple l'alimentació, disposar d'atmósfera respirable, els efectes de la baixa gravetat al cos humà o les necessitats energètiques dels assentaments.

Capítol 2: Cronología de una conquista

Desprès d'aquesta introducció el segón capítol ens ofereix una cronología que, basada en els esdeveniments històrics de la carrera espacial (amb els canvis oportuns deguta a l'ambientació del joc) amplia la ja existent en el manual bàsic amb una sèrie d'esdeveniments incloent els primers desenvolupaments teòrics i pràctics de científics com Konstantin Tsiolkovsky, Robert Goddard i Herman Potočnik a la dècada de 1920 fins a arribar a l'any 2075 amb la presència de bases humanes a la Lluna i Mart i la posada en marxa de l'estació espacial alemanya Walküre.

Capítol 3: Bases

Al tercer capítol es descriuen de forma detallada les bases presents a la Lluna i les circumstàncies que han possibilitat la seva existència amb tractats com, per exemple, el Tractat Trilateral de Colonització i Explotació llunar (TTCEL) signat l'any 2048 per totes les potències amb presència al satèl·lit i el control per part de la Societat de Nacions de la proliferació d'armament i forces ofensives presents a la zona (tot i que, com era d'esperar, no s'ha pogut evitar que tots els implicats hagin incomplert de forma reiterada aquests acords).

Les zones d'influència i les bases de les potències en les que s'ha dividit la Lluna son les següents:
 • Alemanya i els seus aliats controlen el Mare Imbrium i el Sinus Iridium siguent la seva base principal la Mondbasis Reinhard Heydrich.
 • Els Aliats (principalment Estats Units) controlen el Mare Tranquilitatis i la seva base principal és la Tranquility Base.
 • La Unió Soviètica y Xina s'han establert al Mare Nubium i la seva base principal és la Vostok Dong.
 • Japó s'ha instalat als peus del Promontorium Heraclides, a la badia de Sinus Iridum, amb la Kaguya Hime com a base principal.
 • La Societat de Nacions controla fonamentalment el Mare Serenitatis amb la base Lunar Spaceport Unison com a base principal, tot i que també té un mandat per a controlar nominalment la resta del territori llunar (que també inclou la cara no visible) i concedir els permisos necessaris a totes les nacions i corporacions que desitgin construir bases de tipus científic o industrial o desenvolupar projectes civils.
Al descriure cadascun d'aquests asentaments es donen a conèixer les següents característiques de cadascún d'ells:
 • La història de la seva construcció.
 • La seva disposició interna especificant les zones en las que es divideix (civil, científica, militar, etc.).
 • La estructura social i política per la que es regeix.
 • Les forces policials i militars presents a la base.
 • Un llistat de Personatges No Jugadors descrits amb totes les seves característiques de joc per a que l'arbitre els pugui usar inmediatament a les seves aventures.
 • Les bases secundàries que depenen de la principal.
 • Un conjunt d'idees d'aventures per a que les poguem desenvolupar al nostre gust.
Annexos

Un cop explicat tot l'anterior els annexos ens ofereixen nou equipament i vehícles que els jugadors poden usar així com un llistat de Personatges No jugadors de tipus secundari (policies, pilots de mech, soldats de forces especials, etc.) per a ser usats per l'àrbitre segons les seves necessitats.

A més a més d'aquests continguts també se'ns ofereix l'aventura Días Peligrosos (Gefährliche Tage), un clar homenatge a la pel·lícula de ciencia ficció Blade Runner (de fet Días Peligrosos va ser un dels títols que es va considerar inicialment per a aquesta pel·lícula) que enllaça amb la campanya d'aventures Kontrolle Krise que Zonk PJ Demonio Sonriente, un dels creadors del joc, està finançant a través de Patreon.
Conclusions

Ja per acabar només em queda recomanaros Mondblindheit com a un suplement excel·lent per a tots els que els hi agradi el gènere de la ciencia ficció en els jocs de rol (de fet alguns aspectes del llibre m'han recordat la pel·lícula Moon).


I ja que us he posat el trailer de Moon, també us interessará saber que la NASA ha posat a disposició de tots els interessats una part de les seves filmacions i documents gràfics a Wikimedia Commons, Flickr i The Internet Archive sota llicència de domini públic, per tant les podeu usar per crear ajudes per a les vostres aventures tal i com jo he creat el vídeo d'introducció d'aquesta entrada.

Aquesta entrada tambè està disponible en els següents idiomes:
Castellano English

No hay comentarios:

Publicar un comentario