Este blog no apoya la difusión de contenidos con derechos de autor (excepto los casos en los que el autor da su permiso para ello o los difunde de manera gratuita).
Aquest blog no dona suport a la difusió de continguts amb dret d'autor (exceptuant els casos en els que l'autor en dona permís o els difon de manera gratuïta).
This blog does not support the dissemination of copyrighted content (except for cases in which the author gives permission for it or spreads for free).

domingo, 17 de julio de 2016

Manteniment | Juliol 2016

Manteniment

A aquesta nova entrada de manteniment del blog podreu veure que he afegit a la secció de vídeos la recopilació de temes musicals dedicats a Delta Green del meu canal de Youtube i que a la secció de descàrregues, concretament a les ajudes de joc, també apareixen les ajudes en català i castellà que vaig crear per a Delta Green: Need To Know, ambdos continguts van ser creats amb motiu de la seva ressenya.

També haureu pogut observar durant aquesta setmana que els llistats de feeds que apareixen al lateral dret del blog han augmentat significativament i ja es possible veure un interessant i extens recorregut per webs i blogs d'afeccionats i editorials en els tres idiomes del blog, per facilitar-ne l'accés directe a aquests podeu usar els nous enllaços que he colocat en la aprt superior del blog.

I de moment això es tot, ens veurem en la propera entrada.

Aquesta entrada tambè està disponible en els següents idiomes:
Castellano English

No hay comentarios:

Publicar un comentario