Este blog no apoya la difusión de contenidos con derechos de autor (excepto los casos en los que el autor da su permiso para ello o los difunde de manera gratuita).
Aquest blog no dona suport a la difusió de continguts amb dret d'autor (exceptuant els casos en els que l'autor en dona permís o els difon de manera gratuïta).
This blog does not support the dissemination of copyrighted content (except for cases in which the author gives permission for it or spreads for free).

miércoles, 6 de septiembre de 2017

Ressenya de Recuerda el mañana


Avui us ofereixo la ressenya de Recuerda el mañana, la edició espanyola del joc Remember Tomorrow de Gregor Hutton (de qui ja vaig ressenyar el 2014 3:16 Masacre en la Galaxia), publicada per conBarba així com a altres utilitats que us poden interessar...Inspiració en el gènere Cyberpunk
Recuerda el Mañana es un joc de rol ambientat en el gènere Cyberpunk, inaugurat per William Gibson amb novel·les com ara Neuromàntic, Quemando cromo o Mona Lisa accelerada i amb exemples cinematogràfics i televisius como ara Blade Runner, adaptació de la novel·la Els androides somien amb xais elèctrics? de Philip K. Dick, la sèrie Max Headroom o Johnny Mnemonic, que pren com a base un relat del mateix títol de Gibson i als que jo també hi afegiría la sèrie de còmics Transmetropolitan , amb guions de Warren Ellis i dibuixos de Darick Robertson.


Històries d'un futur proper


Com ja us he dit, Recuerda el mañana és un joc ambientat en el gènere cyberpunk en el que es possible desenvolupar trames que no son tan diferents de les que podem veure cada dia en els telenotícies barrejades amb els avenços tecnològics propis del gènere (extremitats, vista i oïda artificial així com millores corporals i cerebrals), però que en comptes d'oferir-nos un univers de joc definit prèviament com en el cas de Cyberpunk 2020 ens permet crear històries de manera conjunta entre tots els participants, de tal manera que poden arribar a acordar una base comuna sobre la que bastir el relat.

Per aconseguir-ho el joc es basa en l'arbitratge compartit, per tant els jugadors a més de crear i interpretar el seu propi personatge també fan torns per dirigir el joc actuant com a Controladors i la història està estructurada en episodis formats per escenes amb una duració no superior als deu minuts, els Controladors poden escollir entre tres tipus diferents d'escenes: Presentació, Tracte i Enfrontament.


En les escenes de Presentació:
 • Es pot presentar al teu personatge (sobre tot en el cas de la primera ronda de joc, en la que tots els jugadors creen una escena que els hi permet opresentar-lo a la resta).
 • Es pot presentar una facció (en la segona ronda de els jugadors crren una fació, com per exemple una corporació o una unitat policial, que por ser enemiga d'un o més personatges o restar aparentment al marge del que s'esdevingui, però sense ajudar als personatges a aconseguir els seus objectius).
 • Es pot presentar un personatge o facció nous al llarg del joc.
 • Es poden aconseguir algunes millores per al personatge o la facció si les tirades son favorables.
Els curtmetratges que aparèixen a continuació son un bon exemple d'escenes de presentació:En les escenes de Tracte:
 • Es descriu com un personatge arriba a un tracte amb una facció, el que li permet millorar alguan de les seves característiques.
 • La influència d'aquesta facció creixerà, fet que sens dubte acabarà afectant a tots els personatges, incloent el que va fer el tracte.
En les escenes d'Enfrontament:
 • El personatge exclusiu d'un altre jugador es converteix en l'objectiu d'una facció, d'un altre personatge o del personatge del Controlador.
 • L'Objectiu de l'escena consisteix en impedir-li que aconsegueixi l'objectiu que s'ha proposat o posar-lo en dificultats (tal i com es veurà més endavant).

Creació de personatges i faccions


Els personatges es caracteritzen pels següents trets:
 • Un nom o sobrenom
 • Una Identitat (com per exemple hacker informàtic, policía, activista polític o Inteligència Artificial, també es poden escollir aleatòriament mitjançant una tirada de daus).
 • Una Motivació (les ànsies de llibertat, la venjança o la supervivència entre d'altres, també es poden escollir aleatòriament com en el cas anterior i farán que el jugador pensi quin serà l'objectiu del seu personatge).
 • L'Equip (el jugador pot escollir o decidir aleatòriament fins a 3 peces d'equip, com per exemple armes, vehicles o millores de tipus cibernètic com per exemple implants òptics o extremitats artificials).
 • Tres Paràmetres amb els que mesurar el seu èxit i entre els que es reparteixen 12 punts en el moment de crear el eprsonatge (mínim 1i màxim 8 per cadascún, amb una mitjana de 4):
  • Preparat: Estás preparat per enfrontar-te a una situació?
  • Disposat: Estás disposat a fer el necessari per aconseguir el que et proposes?
  • Capaç: Tens l'entrenament i experiència necessàris?
 • Una Condició Positiva (CPos) i una Condició Negativa (CNeg) a escollir entre les que venen escrites al full de personatge (donen avantatges i desaventatges durant el joc).
Un exemple de Personatge podria ser el següent:

Billy "64 bits" McLeod
Preparat 4 Disposat 2 Capaç 6
CPos: Llest CNeg: Perseguit
Objetiu: Aconseguir escapar viu de la ciutat enduent-se tota la informació sobre els tripijocs, les martingales i contactes amb la mafia que els agents de la comisaria del carrer 82 han estat duent a terme des de fa un parell d'anys.
Descripció: Billy és un jove i experimentat hacker que viu a la seva furgoneta, disposa de sentits amplificats Otomo i d'un xip PREPARAT.


Les faccions es caracteritzen pels següents trets:
 • El Tipus de facció (com per exemple una cadena de televisió, una agència governamental, una corporació o un individu que va per lliure).
 • Una Condició Positiva (CPos) i una Condició Negativa (CNeg), que funcionen d'igual manera que les dels personatges.
 • Una Motivació (al igual que els personatges).
 • La seve Influència (les faccions no tenen els paràmetres Preparat, Disposat i Capaç, en comptes d'això disposen d'Influència per mesurar l'abast del seu poder i inicalment serà 4, tot i que en el transcurs del joc pot augmentar a 8 o disminuir fins a 0).
Un exemple de facció podria ser el següent:

Corporació Ishikawa-Diaz
Influència: 4
CPos: Connectat CNeg: Coaccionat
Descripció: La corporació Ishikawa-Diaz s'ha especialitzat en la fabricació i venda de tot tipus d'armament i vehícles militars, fet que l'ha dut a entrar en contacte amb tot tipus d'individus i organitzacions sense escrupols, un d'aquests contactes ha dut a terme un ús altament qüestionable dels productes que ha adquirit i algún reporter massa bo ho va saber i els hi ha estat fent xantatge des d'aleshores.
Personatge no Jugador: Elizabeth Ishikawa, hereva del fundador de la corporació.

Reglament

Recuerda el mañana usa daus de 10 cares (d10) per decidir el resultat de les accions dels personatges, normalment es fa una tirada d'1d10 per cadascún dels Paràmetres (Preparat, Disposat, Capaç) i el jugador asigna els resultats a cadascún com desitgi, si el resultat de la tirada es menor o igual al nivell del paràmetre haurà aconseguit un èxit.

Aquests èxits tindrán una sèrie de resultats concrets depenet del tipus d'escena que s'estigui jugant i si el protagonista es un personatge o una facció:
 • En una escena de Presentació permet al personatge afegir +1 a un Paràmetre (o +2 si decideix perscindir d'una CPos) per cada èxit i a la facció adquirir noves CPos o eliminar CNeg.
 • En una escena de Tracte permet al personatge arribar a un tracte amb una facció (el que augmentará la seva Influència en 1) i al personatge li permetrà pujar la puntuació dels Paràmetres (tal i com es dú a terme en les escenes de Presentació), adquirir una nova CPOs o eliminar una CNeg.
 • En una escena d'Enfrontament (el tipus més complexe) tant el Controlador com la resta de jugadors haurán de decidir l'objectiu que volen aconseguir de l'escena , per aconseguir-ho es produirán tirades enfrontades, produïnt-se diversos resultats depenent del guanyador, veiem alguns exemples:
  • Si guanya el Controlador usant una facció obtindrá 1 Dau d'Avantatge (fins a un màxim de 3) que podrà usar amb el seu Personatge exclusiu com a dau extra en la tirada.
  • Si guanya el Controlador pot afectar a un o més jugadors eliminant una casella Preparat, Disposat o Capaç que hagin pogut omplir anteriorment.
  • Si guanya el Controlador pot imposar una CNeg a un o més personatges.
  • Si guanya el personatge d'un jugador pot adquirir una CPos, eliminar una CNeg, millorar un Paràmetre en 1, aconseguir l'objectiu de la escena, etc...
  • Imposar una conseqüència al perdedor, com per exemple disminuir en 1 un Paràmetre, esborrar una casella d'un dels Paràmetres, imposar-li una CNeg, etc...
La història finalitza quan 3 personatges o faccions surten d'aquesta:
 • Son eliminats (en el cas dels personatges quan un dels seus Paràmetres disminueix fins arribar a 0 o se'l mata imposant-li una CNeg quan ja té les CNeg «Ferit» i «Moribund», en el cas d'una facció quan la seva Influència arriba a 0).
 • Els personatges aconsegueixen l'objectiu que s'havien marcat en el oment de ser creats i havent marcat totes les caselles dels Paràmetres (es a dir, que les seves tirades de Preparat, Disposat i Capaç han tingut èxit) i les faccions augmenten la seva Influència a 8.
Conclusions

Recuerda el mañana està enquadrat, gràcies a les seves mecàniques de narració compartida i a l'ús d'un reglament minimalista (la seva gran avantatge en cas de que àrbitres i jugadors no tinguin massa temps per preparar les seves sessions de joc), dins de l'onada de jocs independents que ahn aparegut en els darrers anys i per tant agradarà tant als afeccionats a aquest tipus de jocs com als amants del gènere cyberpunk.

Recuerda el mañana també es podria usar per a crear històries en les que es important la interacció entre els personatges com en el cas dels thrillers y les noveles de sèrie negra (quelcom fàcil en les obres cyberpunk, i si no fixeu-vos en Blade Runner), només serà necessari que els jugadors es posin d'acord per definir les condicions inicials de la història així com modificar les llistes que ofereix el joc per adequar-les a les seves necessitats. Si els jugadors volen crear una història ambientada al Xicago de l'època de la Llei Seca no tindrán accés a un equip tan avançat com els implants cibernètics i si l'història es desenvolupa durant la Segona Guerra Mundial a Bletchley Park el tipus de personatge més escaient serien els experts en criptografia així com els espies per posar un parell d'exemples.

Utilitats

Ja per acabar us ofereixo un parell d'utilitats que estic segur que trobareu interessants per a les vostres sessions de joc de Recuerda el mañana:

Primer de tot teniu una llista de reproducció de Youtube amb els temes Astradyne de Ultravox i Remember tomorrow de Iron Maiden així com una recopilació de música de la dècada dels 80 creada per ThePrimeThanatos.


En segon lloc m'he animat a practicar una mica i us he preparat un utilitat creada mitjançant HTML, CSS i Javasctipt que permet automatitzar la creació de personatges per a Recuerda el mañana, a sota podeu veure una mostra funcional allotjada a JSBin i a continuació els enllaços de descàrrega de cadascuna de les seves versions (en castellà, català i anglés) per a poder usar-les de forma local en els vostres ordinadors.


Descàrregues
Castellano: Google Drive | 4Shared
Català: Google Drive | 4Shared
English: Google Drive | 4Shared


Aquesta entrada tambè està disponible en els següents idiomes:
Castellano English

No hay comentarios:

Publicar un comentario