Este blog no apoya la difusión de contenidos con derechos de autor (excepto los casos en los que el autor da su permiso para ello o los difunde de manera gratuita).
Aquest blog no dona suport a la difusió de continguts amb dret d'autor (exceptuant els casos en els que l'autor en dona permís o els difon de manera gratuïta).
This blog does not support the dissemination of copyrighted content (except for cases in which the author gives permission for it or spreads for free).

viernes, 21 de diciembre de 2012

Resenya de La Puerta de Ishtar


Com ja sabreu tots els afeccionats als jocs de rol i usuaris assidus d'Internet el mecenatge s'està convertint en una via bastant usada per a finançar projectes interessants, un d'aquests projectes es La Puerta de Ishtar, el joc de rol situat en una versió fantàstica de l'antiga Mesopotàmia creat per Rodrigo García Carmona, i del que n'he sigut un dels seus molts mecenes.
Avui us porto la ressenya del manual de La Puerta de Ishtar així com fotografies d'una part dels altres complements que formen part de la meva recompensa com a participant en el mecenatge.
La Puerta de Ishtar està dividit en els següents capítols:
La Puerta de Ishtar

En aquest primer capítol tenim una introducció als jocs de rol per a totes les persones que s'inicien en aquesta forma de divertiment en la que s'expliquen les convencions del joc (ús de daus, els mecanismes típics, etc.) així com una breu presentació de Kishar, el món on es desenvolupen les aventures del joc i la seva principal nació, l'Imperi d'Akkad, governat per Sargón l'Alquimista.

La Forja de un destino
Al segón capítol tenim les regles que ens permetran crear els personatges del joc, fet que implica escollir el tipus de personatge, assignar puntuacions a les seves característiques i decidir sobre la seva història, el seu caràcter i les professions que ha tingut al llarg de la seva vida, que determinarà les habilitats de les que disposarà. En aquest capítol tambè es de gran importància que els jugadors decideixin quin va ser el motiu per a que la seva vida canviés per a sempre (el conegut com a punt d'inflexió) i com estàn relacionats els seus personatges entre sí.

Els tipus de personatge que podrem escollir estan dividits entre els habitants d'Akkad i els dels territoris propers a l'Imperi.

Dins de l'Imperi tenim a la nostra disposició els Nobles Awilu, els esclaus Mushkenu o els Guardians Wardu (molt similars als minotaures), aquests dos últims creats per Sargón mitjançant l'ús de la màgia i les arts fosques per a servir als Awilu.

Fora de l'Imperi Akkadi podem escollir entre els Homes Lliures de Cimmeria (descendents d'esclaus Mushkenu fugits) i els Nómades Uridimmu (humanoides amb cap de xacal), que habiten el gran desert d'Eria.

Per últim tenim la possibilitat d'escollir ser Comerciants de la ciutat d'Assur, que poden ser Awilu o Mushkenu, i que tot i que formen part de l'Imperi gaudeixen d'un cert grau de llibertat respecte a la resta d'habitants d'Akkad.

Al finalitzar el capítol tambè disposem d'un personatge d'exemple completament desenvolupat per a tenir-lo com a referència quan anem a crear els nostres.

Conflictos y emociones


El tercer capítol està dedicat a les regles bàsiques del joc, que està basat en un sistema de nombres de dificultat a superar mitjançant una tirada de daus, sent aquest 9 per a les tasques més senzilles i rutinàries i 21 per a les tasques que son quasi impossibles; per a efectuar les tirades s'usen 3 ó 4 daus estàndard de 6 cares depenent de cada situació a valorar.

Junt amb la descripció bàsica del reglament tambè s'inclouen les regles per a usar els trets de caràcter del personatge així com la Passió, la Determinació i el Sacrifici Heroic. Els trets defineixen la personalitat dels personatges i poden usar-se favorablement o de manera negativa (es a dir, pot ser que afavoreixin les seves accions o que el perjudiquin); la Passió i la Determinació ajuden a que el personatge tingui una oportunitat d'aconseguir tot allò que es proposi per la seva força de voluntat i el Sacrifici Heroic pot usar-se en les situacions limit en les que els personatges necessitin tenir èxit encara que això els pugui costar la vida.

Sangre y Arena
El quart capítol ens mostra les regles a usar específicament en el combat, que es divideixen en dos tipus: les escaramusses i les conteses.

Les escaramusses estan pensades com a combats ràpids a usar quan els personatges s'enfronten a personatges no jugadors (per tant es resolen de manera ràpida) mentre que les conteses son combats més elaborats i que s'usen quan els personatges s'enfronten a enemics importants (com pot ser el cas dels seus principals adversaris a l'aventura que estiguin jugant); a les conteses es poden usar les accions (maniobres de diferents tipus), fet que permet afegir més varietat als combats aconseguint diferents efectes segons el tipus d'acció usada (pot intentar desarmar a un oponent, immobilitzar-lo, etc.).A més a més de l'explicació dels rudiments del combat també s'ofereix un llistat d'armes i armadures junt amb un exemple de combat.

Un día más


Si al capítol anterior veiem els mecanismes de combat a aquest tindrem la informació necessària per a tractar la recuperació dels personatges, tant les ferides físiques com el seu estat d'ànim (reflexat a la Passió i la Determinació).

A més a més de l'exposat anteriorment també tenim les regles per a comptabilitzar l'experiència dels personatges i com es pot usar per a que aquests millorin les seves característiques i habilitats.

Entre los ríosAquest capítol té per objectiu relatar-nos la història de com Sargón va fundar l'Imperi d'Akkad desprès de vèncer als Anunnaki (els antics Déus de Sumeria) amb l'ajuda dels Igigu (els Déus de les Estrelles), així com descriure'ns l'Imperi, les seves gents, els seus costums i la seva cultura (basada en les cultures mesopotàmiques històriques). A més a més també ens dona un llistat de les diferents ciutats-estat governades pels Ensi (els Reis Bruixots) en les que es divideix l'Imperi, explicant-nos cóm estàn organitzades i quina es la seva situació interna.Dioses y Brujos

Aquí arribem al capítol dedicat a la cosmologia del món de Kishar i a la màgiaEls déus del joc son de dos tipus, ja que per un costat tenim als Anunnaki (els déus de l'antiga Sumeria) i per l'altre als Igigu (Els Déus de les Estrelles), clarament inspirats en les obres de Lovecraft i que amb noms com Kogu-Shogtossu, Kuthulu o Shuk-Nippurash haurien de ser certament familiars per a tots els jugadors i àrbitres que en un moment o altre hagin jugat amb reglaments relacionats amb els Mites de Cthulhu.

Pel que fa a la màgia del joc es necessari remarcar que està composat per encanteris de bruixeria que no tenen res a envejar als de La Llamada de Cthulhu pel que fa a la seva descripció i els seus efectes, pel que l'autor recomana que en principi només siguin usat per personatges no jugadors.

Más allá del Imperio
L'Imperi d'Akkad no és l'únic territori on poden ocórrer les aventures de La Puerta de Ishtar, es per això que en aquest capítol es descriuen breument els territoris dels Cimmeris (esclaus Mushkenu fugits del jou de de Sargón), Babylonia (la ciutat fundada pels sumeris fugits d'Akkad i la dominació dels Igigu) o el desert d'Eria (habitat pels Uridimmu) entre d'altres regnes i llocs.


Un gran poder


Aquest capítol està dedicat exclusivament al Director de Joc i ve carregat de guies per a la creació de personatges, aventures i campanyes aixì com consells i bones pràctiques per a convertir-se en un bon àrbitre, fet que es pot aplicar a La Puerta de Ishtar i fins i tot a d'altres jocs de rol.

Los males del hombre


Tot joc de fantasia està dotat de Personatges no Jugadors i un bestiari adequat al seu rerafons. La Puerta de Ishtar evidentment també els inclou, per tant en aquest capítol trobarem consells i estadístiques de joc per als enemics humans més comuns així com per a animals i d'altres essers sobrenaturals.

Esclavos de sus Deseos


Tots els manuals dels jocs solen venir amb una aventura introductòria que serveixi per a que els nous jugadors el puguin provar, aquest es el cas del mòdul Esclavos de sus Deseos, tot i que el que se'ns ofereix no es una aventura completament desenvolupada sinó un esquelet molt complet per a poder-la adequar als personatges que vagin a crear els jugadors (no ens podem oblidar que a La Puerta de Ishtar ells son el principal motor narratiu). En el mòdul trobareu informació sobre la ciutat de Kish (el lloc on es desenvolupen els esdeveniments) i informació completa sobre els PNJs (incloent les seves característiques de joc completes) així com uns quants consells per a integrar-la en una campanya.
El final del camino


A l'últim capítol en Rodrigo comparteix amb nosaltres les seves reflexions sobre la creació del joc i sobre els molts detalls del rerafons que provenen realment de les cultures de l'antiga Mesopotàmia (donant-nos una breu guia de l'idioma akkadi i una bibliografía especialitzada), així com la influència que han tingut sobre La Puerta de Ishtar altres jocs de rol, la literatura (amb autors pulp com Robert E. Howard, H.P. Lovecraft i Clark Ashton Smith entre molts d'altres), els comics de Conan i l'Aligot Gris i el cinema d'aventures fantàstiques de la década dels anys 80, amb películes com Conan el Bárbaro o Tigra: Fuego y Hielo, i el peplum dels 60.Per acabar aquesta ressenya només em queda recomanar La Puerta de Ishtar tant als neòfits que desitgin endinsar-se en els jocs de rol com als veterans que desitgin provar quelcom nou a les seves taules de joc, si voleu adquirir-lo podreu trobar-lo a la venda en format físic per a Espanya a través de Ediciones Sombra i en format electrònic a través de DriveThruRPG.

Aquesta entrada tambè està disponible en els següents idiomes:
Castellano English

No hay comentarios:

Publicar un comentario