Este blog no apoya la difusión de contenidos con derechos de autor (excepto los casos en los que el autor da su permiso para ello o los difunde de manera gratuita).
Aquest blog no dona suport a la difusió de continguts amb dret d'autor (exceptuant els casos en els que l'autor en dona permís o els difon de manera gratuïta).
This blog does not support the dissemination of copyrighted content (except for cases in which the author gives permission for it or spreads for free).

sábado, 19 de mayo de 2012

Noticies de Maig 2012 (Segona Part)

Atlas Games allibera el sistema del joc Over the Edge sota llicencia OGL


Llegeixo al blog Stargazer's World la noticia de l’alliberament del reglament de Over the Edge sota el nom WARP (Wanton Role-Playing System) i llicència OGL. El manual es pot descarregar des del lloc web d’Atlas Games.

Desde el Sótano arriba a la 98ª edició


La revista online Desde el Sótano arriba a la seva 98ª edició i també anuncia que els seus continguts tambè passen a estar disponibles a aquest blog.

Redacció
 • Editorial: Unes paraules del responsable.
 • Crèdits: Els que estan darrera d’això (i ho fan possible).
 • Índex
Afició
 • Sótano respon: Preguntes dels aficionats i la millor de les nostres respostes.
 • La Voz: Jornades, reunions i esdeveniments dels pròxims dies i mesos.
 • Sótano exterior: Secció amb interessants notícies del món exterior.
 • Bibliografia: Nevaba en Berlín de Dan Vyleta (Comandos)
Ambientació
 • Lleis: Sistema de Nivell d’Alerta de la Baronía Hassel. Disponibilitat de les forces militars de la baronía en funció del seu grau d’alerta (Exo).
 • Pel carrer: Lampistería Ripoll. Un negoci per als carrers de Cunia i un nou assumpte terbol per a les teves partides de Rol Negro.
 • Organització: Comtag. Una filosofía de vida, una religió, una moda. Els comtag o retrosnob existéxen en tots els pobles d’Exo.
 • Minerals: Glosari de Minerals (S). Continuem amb la descripció d’alguns minerals i el seu ús a l’industria d’Exo.
Regles
 • Flora: “Luces Fatuas”. Una planta de Pangea que et pot donar alguna sorpresa desagradable.
 • Fauna: Granota menjadora de carn. Un amfibi interessant i “voraz” que fa que sigui perillós atansar-se a alguns rius de Pangea.
Equipament
 • Naus: CIC “Makaira” TC-20B. Nau correu de la Corporació de l’ingenieria Codesiana (CEP).
 • Armes: Carabina Delisle. Una interessant incorporació a l’armament de Comandos de Guerra.
 • Munició expansiva o Dum-Dum. A mes a mes d’una explicació sobre aquest tipus de munició l’autor dona alguns suggeriments d’on pot apareixer a Comandos.
 • Vehicles: Maletamobil, un article de com, a vegades, les idees actuals encaixen a Exo.
 • Armes: Barret M82A1. amb una precisió de 1500 metres i un calibre del 2,7... No surti de casa sense aquesta!
Succesos
 • Cronologia: la guerra día a día, maig de 1939.
 • Runes: noticies de Pangea
 • La Veritat: les noticies de Cunia, al dia. Maig de 2012
 • A.D.E.G. ’68: Les noticies de la galàxia, pezaku 3468.
Aventures
 • 1808: Mare de Déu. Una historia de l’incomprensió de les tradicions locals per part de l’exércit invasor.
 • Exo: Sector Llibertad. La partida de rol en viu oficial d’Exo que es va jugar a les Som Con Uno Dos.

Tales of the Grotesque and Dungeonesque


Ja per acabar us vull presentar un suplement que he descobert a travès del blog Grognardia. El suplement, titulat Tales of the Grotesque and Dungeonesque, ha sigut escrit per Jack W. Shear i tracta sobre el gènere de la Fantasía Gótica usant com a base el reglament de Labyrinth Lord però que es fàcilment adaptable a qualsevol joc d’estètica Old School. El suplement es pot descarregar des d’aquest enllaç.

Aquesta entrada tambè està disponible en els següents idiomes:
Castellano English

No hay comentarios:

Publicar un comentario