Este blog no apoya la difusión de contenidos con derechos de autor (excepto los casos en los que el autor da su permiso para ello o los difunde de manera gratuita).
Aquest blog no dona suport a la difusió de continguts amb dret d'autor (exceptuant els casos en els que l'autor en dona permís o els difon de manera gratuïta).
This blog does not support the dissemination of copyrighted content (except for cases in which the author gives permission for it or spreads for free).

domingo, 16 de marzo de 2014

Ressenya de Envenenado i Fantasmas Asesinos

Avui us presento la ressenya dels jocs Envenenado i Fantasmas Asesinos, tots dos escrits per D. Vincent Baker (autor d'Apocalypse World, que vaig ressenyar anteriorment en aquesta entrada) i publicats a Espanya per la editorial conBarba.


Tots dos jocs es publiquen junts en una caixa de format A6 (148x105 mm), fet que els fa expecialment adeqüats si hem de viatjar i no volem anar carregats amb llibre voluminosos.Envenenado


Envenenado és un joc sobre la pirateria al Carib a principis del segle XVIII tractada des d'un punt de vista realista, fet pel que està recomanat unicament per a jugadors adults: en comptes de trobar personatges com Jack Sparrow o aventures de pel·lícules com Cutthroat Island tractareu amb (o sereu) individus de la pitjor mena (tot i que espero que no arribeu als extrems d'individus tan perillosos com Jean-David Nau, més conegut com François L’Olonnais).Els jugadors comencen les seves aventures i desventures creant un grup de pirates (o usant els personatges d'exemple) que formen part de la tripulació de La Daga, el vaixell del recentment difunt Capità Azufre Jack, i haurán de prendre inmediatament una sèrie de decisions importants en forma de La Cruel Fortuna (la forma que té l'arbitre de plantejar situacions que ajudin a crear aventures): l'H.M.S. El Perseverant de la Marina Reial els està perseguint, necesiten aprovionar-se d'aigua fresca i menjar i el vaixell necessita reparacions.
Les semblances d'aquest joc amb Apocalypse World es fan evidents pel que fa a la creació dels personatges ja que s'usen termes descriptius per a definir-los i calcular les seves característiques: per les seves puntuacions de Diable (la seva capacitat d'enfrontar-se al perill) i Ànima (la seva calma davant de l'adversitat) serà necessari saber els pecats que han comés, per la seva puntuació de Brutalitat (la seva forma d'actuar violenta i sense escrupols) les malastrugances a les que han estat sotmesos i per a la seva puntuació d'Ambició (la seva astúcia) les ambicions que els motiven, finalment la seva puntuació de Temeritat (el seu coratge davant les situacions difícils i enfrontaments) correspondrá a la de l'atribut més alt entre els anteriors.Com a Apocalypse World també s'estableixen una sèrie de relacions entre els personatges, en aquest cas aquesta relació ve donada pels pactes excepcionals entre ells mateixos i entre els personatges i altres individus decidits per l'àrbitre.Pel que fa al mecanisme bàsic de tirades de daus s'usa la tirada i el guardat d'èxits, es a dir, àrbitres i jugadors llançarán tants D6 com puntuació es tingui en la característica que s'està usant, els resultats 4, 5 i 6 de cada dau indica un èxit que es pot acumular i usar posteriorment.Per acabar aquesta ressenya d'Envenenado comentar-vos que els àrbitres també trobaran al final del llibre notes,consells i un breu resum històric sobre la pirateria de l'època per a que puguin dirigir satisfactoriament el joc.

Fantasmas Asesinos


Fantasmas Asesinos és un joc pensat per a dues persones, jugador i àrbitre, que ens introdueix en les històries de fantasmes ambientades en llocs abandonats i que es presenta sota el format típic dels libre jocs, per tant la història no es desenvolupa de manera linial si no que ho fa traslladant-se a planes concretes del llibre segons les opcions que s'escolleixin o el que dicti el seu reglament.

En aquest cas el joc ve dividit en dos llibres, un per l'àrbitre, que interpreta als fantasmes, i l'altre per al jugador que interpreta a l'investigador que decideix explorar el lloc on es desenvolupa l'acció, tots dos llibres es complementen a mida que l'investigador i el fantasma realitzen les seves accions i usen una barralla de cartes de la que tots dos anirán robant per constuir les seves mans de tal forma que la puntuació obtinguda pel jugador i el número de pals que tingui l'àrbitre a la seva ma determinarán el curs dels esdeveniments, amb sort l'investigador aconseguirà sobreviure a l'experiència...
Ja per acabar aquesta segona ressenya només em queda recomanaros el joc si us agraden les històries de por i voleu passar una estona entretinguda, pensan-t'ho be també es podria adaptar fàcilment a altres gèners o situacions com per exemple l'última part de la pel·lícula Alien o les pel·lícules d'espionatge en les que el protagonista intenta escapar amb secrets robats i els agents enemics l'estan buscant.

Aquesta entrada tambè està disponible en els següents idiomes:
Castellano English

No hay comentarios:

Publicar un comentario