Este blog no apoya la difusión de contenidos con derechos de autor (excepto los casos en los que el autor da su permiso para ello o los difunde de manera gratuita).
Aquest blog no dona suport a la difusió de continguts amb dret d'autor (exceptuant els casos en els que l'autor en dona permís o els difon de manera gratuïta).
This blog does not support the dissemination of copyrighted content (except for cases in which the author gives permission for it or spreads for free).

sábado, 4 de julio de 2015

Ressenya de Rocket Age i Blood Red Mars


A la resenya d'avui us parlaré del joc Rocket Age i del seu suplement Blood Red Mars, tots dos publicats per Cubicle Seven.


Rocket Age és un joc clarament inspirat en les revistes pulp nord-americanes de ciència-ficció i anticipació de la primera meitat del segle XX i en el gènere de la space opera amb exemples com les revistes Amazing Stories, Wonder Stories o Planet Stories i els serials cinematogràfics Flash Gordon o Buck Rogers entre muchos otros.

Planet Stories
Spring 1942
Amazing Stories
October 1926
Wonder Stories
January 1934

Rocket AgeEn el manual bàsic del joc es possible trobar els següents continguts:

Història recent i descripció del Sistema Solar
El rerafons del joc ens trasllada als anys 30 del passat segle i ens descriu com el 19 d'abril de 1931 el coet Eagle pilotat per Ray Armstrong i construit per Nikola Tesla, Albert Einstein i Robert Goddard s'enlaira del laboratori de Tesla a Nova York i arriba al planeta Mart desprès d'un viatge de 200 dies. Al planeta roig Einstein i Tesla entren en contacte amb els nadius, fet que dona lloc a la firma de tractats entre la Terra i les castes gobernants de Mart i acabarà donant accés a tecnología avançada que es coneguda des de fa molt per l'antiga civilització marciana (incloent objectes tan típics en el gènere de la space opera com les pistoles de raigs). A partir d'aleshores les potències terrestres (Els Estats Units, l'Imperi Britànic, la República francesa, l'Alemanya Nazi, la Unió Soviética...) posarán en marxa expedicions que suposarán l'aparició de colònies i posts d'avançada a la major part del Sistema Solar.

En aquest primera part també es possible trobar una descripció dels planetes del Sistema Solar, incloent el resúm de la història de cadascún d'ells, la seva descripció geogràfica i la dels seus habitants, ja siguin nadius o estrangers provinents d'altres móns (incloent personatges que els jugadors poden arribar a conèixer) i un llistat d'idees que els àrbitres poden usar per desenvolupar les seves pròpies aventures.
D'entre els móns en els que la presència terestre és més important s'ha de destacar Mart, la civilització en decadència del qual no ha pogut evitar que les potències iniciïn la colonització de l'àrid palneta conquerint ciutats-estat i principats marcians, establint zones d'influència mitjançant protectorats i donant suport a faccions enfrontades, fet que ha provocar que Mart s'hagi vist embolicat en un estat de guerra permanent.

També es possible trobar terrestres a Venus, un planeta selvàtic practicamen inexplorat (quelcom molt típic en alguns relats pulp) que amaga secrets esperant ser descoberts i grans riqueses minerals a l'abast de tothho que estigui disposat a explotar-les, i avançades d'esploració als plaentes exteriors del sistema, com per exemple les expedicions a les capes altes de l'atmòsfera de Jupiter i les expedicions zoològiques a una de les seves llunes, Calisto, sempre sota la vigilància dels misteriosos habitants de la lluna Europa, que amenacen amb desintegrar a tothom que vulgui saber massa o traspassi els límits que se li han assignat (una cosa que van voler deixar clara als terrícoles al permetre que vissitessin les ruïnes a la lluna Io durant tres mesos, per que així podessin apreciar el grau de devastació que podien provocar si ho creguessin necessari...).

Creació de personatges: tipus de alienígenes, professions, atributs, habilitats i característiques
Amb l'inici de la segona part es du a terme el procés de creació dels personatges mitjançant el següent procediment:

Els jugadors disposen de 42 punts per esmerçar escollint l'espècie a la que pertanyen i la seva professió (que els donarán unes puntuacions predefinides en atributs i habilitats així com uns trets concrets).

Les espècies que es poden escollir abarquen tot el sistema solar i son les següents:
 • Terrícoles (aquí no fa falta dir gaire cosa més, veritat?).
 • Europeans (enigmàtics éssers humanoides de 3 metres d'alt, amb el cap ovalat con la cabeza ovalada, calvs i amb mans de 7 dits que viuen a la lluna Europa de Júpiter).
 • Ganímedians (colonies de plantes i fongs que han adoptat una forma humanoide prima que viuen a la lluna Ganímedes de Jupiter).
 • Ioites (habitants d'Io, una altra de les llunes de Júpiter, hominoides de cos ertorçat i enverinat com a resultat de la contaminació dguda als atacs que els misteriosos Europeans van llançar sobre la seva llar).
 • Marcians, les set castes dels quals, físicament diferents entre ells però relacionades d'alguna manera, son les següents (i aquí es pot veure clarament l'influència del Barsoom de Edgar Rice Burroughs):
  • Talandri (artesans, semblants als terrícoles peró més però més baixos i amb la pell rogenca).
  • Chanari (salvatges que habiten les zones mes inhòspites de Mart, allunyats de les rígides estructures socials marcianes, amb un físic semblant al dels Talandri però que ha sigut modelat pel rigor de les terres que habiten).
  • Pilthuri (comerciants que es dediquen a facilitar els contactes econòmics i d'obtenció de recursos entre els diferents principats i ciutats-estat).
  • Kastari (clergues devots la religió dels quals està basada en el culte als Antics Marcians que van construir el sistema de canals i van terraformar parcialment el planeta).
  • Silthuri (reialesa que goberna el planeta i quee a més a més està dividida en diverses castes subalternes que s'encarrguen de tot l'aparell burocràtic, son els marcians d'alçada més alta i el color de la seva pell varia des de l'ocre més fosc fins al coure més clar, acostumen a ser barbamecs).
  • Julandri (esclaus l'aparença dels quals pot variar bastant depenent de la tasca per a la que hagin sigut criats, per tant poden tenir un aspecte musculat si fan tasques pesades en les que es necessiti una gran força física o ser molt petits si només s'ha de dedicar a la neteja).
  • Maduri (guerrers cepats que durant molts segles se'ls ha condicionat la ment i el cos per a la guerra, es caacteritzen per tenir la pell de color roig-coure i entre dues i quatre protuberàncies òssies semblants a uyals a les galtes i la mandíbula inferior).
 • Venusians (tot i que s'assemblen a simis salvatges, amb un pelatge de color que oscil·la entre el blanc i el gria, son capaços de demostrar un alt grau de sensibilitat i sentit estètic i es poden trobar en gran nombre fora de Venus).

Els tipus de professions que es possible trobar es altament variat i abarca des dels més mundans com Ciutadà o Nadiu fins als més emocionats com Explorador o Pilot de Coets.

Els personatges venen definits per sis atributs (Percepció, Coordinació, Ingeni, Presència, Determinació i Força) amb puntuacions que oscil·len entre 1 i 7 o més i dotze habilitats amb puntuacions que van de 1 a 6 o més.

Els trets poden ser de dos tipus: Bons (que gasten punts a l'adquirir-los i suposen un avantatge per als personatges) i Dolents (que donen punts a l'adquirirlos i suposen un problema per als personatges) i tenen una graduació que pot ser Menor (1 punt), Major (2 punts) o Especial (cost variable) segons la seva importància. Els trets poden ser de tipus molt variats i inclouen temes com la possibilitat de tenir poders psíquics o ser bons pilotant un coet.

Si als jugadors encara els hi queden punts sense gastar després de tot el procés anterior poden usar-los per augmentar les seves capacitats en atributs i habilitats o adquirint més trets amb els que complementar els seus personatges.


Equipament
El capítol dedicat a l'equipament conté un llistat i descripcions de les armes, utensilis i vehícles que els personatges poden usar durant el transcurs de les seves aventures, incloent tant les d'origen terrestre i que es poden adquirir durant la dècada de 1930 com les que pertanyen a les diverses cultures nadiues del sistema solar o que s'han obtingut gràcies a les investigacions arqueolègiques que s'han dut a terme a Mart i que han permés als nord-americans inventar la motxila coet o als alemanys les màquines de guerra bípedes amb les que està equipat el Deutsche Marskorps.

Sistema de joc
Amb la tercera part s'explica el sistema de joc que usa Rocket Age, el Vortex System (el mateix que usa Doctor Who: Adventures in Time and Space), que a nivell bàsic usa el següent mecanisme per a les seves tirades:

2d6 + Atribut + Habilitat +/- modificadors = Resultat

El resultat de la tirada es compara amb la dificultat de la tasca a realizar, que pot anar des de 3 (Increíblement Senzill) fins a 30 (Quasi Imposible), amb la possibilitat de tenir èxit o fallar en diversos graus.

Els jugadors també poden usar els seus Punts d'Història (tenen 12 quan creen els seus personatges) per adquirir l'equipament especial que no es pot obtenir d'una altra manera, afectar a les seves tirades de manera favorable o canviar el rumb de l'aventura.

Consells per l'àrbitre
La quarta part conté un bon nombre d'idees i esquemes d'aventures que l'àrbitre pot usar com inspiració per crear les seves pròpies.

Besties alienígenes
Per últim l'àrbitre també disposa d'un bestiari amb tot tipus de criatures i idees per usar-les en les seves aventures.

Blood Red Mars


Aquest suplement està dedicat per complert a ambpliat l'informació sobre Mart que ofereix el manual bàsic de Rocket Age i ens ofereix els següents capítols:

Diccionari geogràfic de Mart
Amplia considerablement l'informació continguda al manual bàsic describint-nos ciutats-estat i principats i la seva realció amb els terrícoles que han començat a establir-se (o envaïr) a Mart durant aquests últims anys.

Per cadascín d'aquests llocs també s'ofereixen idees d'aventures i es descriu a un personatge, ja sigui nadiu o d'altres móns, amb el que els personatges dels jugadors poden arribar a interactuar.

Exemples d'aquestes localitzacions son:
 • Eroberung (l'antic Principat de G’Schanft), conquerit pel Deutsche Marskorps nazi al 1936.
 • La Vall dels Canals de Kalond, una de las regions més riques de Mart i que encara conserva un ecosistema bastant divers. Els prop de 300 principats (molts dels quals no són més grans que una ciutat-estat) s'han vist afectats per la campanya que els Estats Units i la Gran Bretanya, junt amb els seus aliats marcians, van dur a terme entre 1934 i 1937 per conquerir la zona; quasi tots es troben sota control terrícola i les ciutats que encara són independents estàn considerant programes de modenització d'armament i tàctiques de les seves legions maduri.
 • El Mont Olimp, la montanya més alta del Sistema Solar, subjecta a una gran activitat geològica (terratremols, erupcions menors, etc...) i on se suposa que están enterrats els que van ser els més grans entre els Antics, per tant no és estrany trobar eremites anacoretes i sectes que mantenen centres de culte a les seves vessants.
 • Tarentia, un principat ón petits senyors de la guerra, contra-revolucionaris i bandits lliuten contra les castes que formen el Colectiu Popular, amb el suportde les forces soviètiques desprès de la Revolució Ebb (que al 1936 va portar el Comunisme a Mart), i on l'intervencionisme dels altres poders terrícoles amenaça en convertir aquesta guerra civil en un bany de sang.

Organitzacions
Els grups i organitzacions presents a Mart l'any 1938, tant nadiues com d'origen terrícola, son les següents (en cada cas s'ofereix informació sobre personatges d'exemple, tipues de personatge i idees per aventures):
 • La 1ª Legió Marciana, estructurada de forma similar a la Legió Extrangera Francesa i que França usa per defendre les seves posesions a Mart i que ocasionalment ha sigut llogada com a força mercenària als princeps marciandesitjosos de comptar amb una força militar moderna per a les seves guerres (quelcom que s'ha tornat freqüent des de la conquesta llampec de la Vall del Canal de Kalond).
 • La 1ª Força Expedicionària Marciana d'Estats Units, amb jurisdicció sobre totes les forces militars nord-americanes presents a Mart i manada actualment pel general George S. Patton, s'encarrega de protegir les zones sota el seu control i dur a terme operacions contra els principats marcians limítrofes amb les Ciutats-Estat Marcianes-Americanes.
 • El 31é Segell, una organització terrorista marciana que ha dut a terme atacs contra interesos terrícoles i colaboracionistes, primer a la Vall del Canal de Kalond i després als territoris amb presència nazi i soviética. Les cèl·lules que formen el 31é Segell tampoc han dubtat a a tacar objectius civils, incloent les expedicions arqueològiques que investiguen jaciments dels Antics i els predicadors terrícoles que intenten convertir als marcians a la veritable fe.
 • La Germandat Cilicia, una organització pirata creada, finançada i dirigida per Arthur Roster, un ric i avorrit novayorqués amb ganes d'aventures i emocions fortes. La Germandat opera des de la seva base a la lluna Fobos i té entre les seves files una mostra molt variada de l'escòria de tot el sistema solar.
 • El Culte a l'Ancestre Viu, una organització religiosa que es va rebelar en contra de la Germandat Ortodoxa i que opera a la Vall del Canal de Lascaont. Els seus membres son pacífics i no defenen l'us de la violència, creuen en el perfeccionament interior (el que ha dut a alguns a desenvolupar el seu potencial psíquic) i que defenen la creença herètica que el sistema marcià de castes és un invnet artificial usat per les castes superiors per esclavitzar i dominar la resta.
 • El Cos de Mart Alemany, manat per Erwin Rommel, es la punta de llança de la colonització alemanya a Mart i està equipat tant amb tancs convencionals com amb els caminants (les màquines de guerra que els científics alemanys van construir després d'analitzar la tecnología del Antics trobada per les diferents expedicions arqueològiques nazis).
 • Els Filibusters, grups que busquen fama, fortuna i aventura i que en alguns casos els ha dut a usurpar alguns petits principats de Mart o a treballar per governs terrestres o marcians.
 • La Brigada Lincoln, relacionada originalment amb l'unitat que combat a la Guerra Civil Espanyola al costat de la República, es troba a Mart per combatre tant als feixistes que allí s'hi están com als dictadors marcians que someten al seu poble, arribant fins i tot a crear xarxes d'evasió similars a les dels esclaus negres de la Guerra Civil Americana.
 • Els Prínceps Nadius, que encara segueixen governant molts dels principats encara que la seva influència ha declinat als últims temps. Els princeps guerregen entre ells i en molts casos son considerats pels seus subdits com èssers semblants a deus els desitjos dels quals són ordres, tot i que l'arribada dels terrícoles està amenaánt greument la seva posició (però no dubten a aprofitar-se'n si els ajuda en els seus plans).
 • L'Orde del Hamaxe Sagrat, un dels tres principals grups religiosos de Mart que, tot i que s'adhereixen als valors tradicionals marcians, no és de les més conervadores i es dedica a les bones obres i a protegir els dèbils, per tant es estimada fins i tot per les castes més baixes.
 • La Germandat Ortodoxa, que representa un dels grups més conservadors pel que fa a la religión marciana, fet que també li ha suposat greus problemes als invasors terrícoles.
 • Els Rifles Reals Marcians, composats per terrícoles i maduri lleials a la Corona Británica, segueixen sent entrenats en tàctiques de la Gran Guerra (quelcom que els hi dona prou capacitat per enfrontar-se a les forces dels princeps marcians) però encara s'ha de veure si son capaços de vencer a una força de combat moderna com el Cos de Mart Alemany.
 • La Societat de la Felicitat Eterna, fervent seguidora de la religió marciana defén que aquells que son preaprats per la Trascendència son els que manifesten poders psíquics.
 • El Departament d'Estat d'Estats Units, responsable de las relacions diplomàtiques amb els governs estrangers, tot i que en el cas de Mart la major part de les seves funcions li han sigut usurpades per l'Exèrcit i la 1a Força Expedicionària Marciana, que està a punt de produir una guerra interdepartamental entre les agències governamentals americanes a Mart.

Els Chanari
Aquest capítol està dedicat especificament als Chanari, un grup ètnic composat per grups nòmades l'origen dels quals és anterior a l'època dels Antics i que ha aconseguit conservar la seva cultura sense veure's massa afectats pels esdeveniments dels últims segles.
Els Chanari están dividits en quatre grups tribals principals:
 • Les tribus Vermelles-Blaves, que es dediquen al comerç mitjançant les caravanes i els espectacles itinerants.
 • Les tribus Verdes-Grogues, que viuen a les vores de la Gran Mar de Llim de l'hemisferi nord del planeta, on es dediquen a la ramaderia nómada, la pesca i la piratería. Han perdut gran part del seu territori a manos de les tribus Vermelles-Negres, fet que els ha dut a un estat de guerra permanent entre ambdos grups.
 • Les tribus Roges-Negres, habitants dels deserts situats al sur i a l'est del Gran Mar de Llim i enfrontats a les tribus Verdes-Grogues i als principats presents a la zona.
 • Les tribus Grogues-Roges, part de les quals ha adoptat un estil de vida seminómada, creant fortaleses a les Terres Altes de l'Oest i dedicant-se a la agricultura.

A més a més de tractar els grups tribals aquest capítol també ofereix nous arqurtips de pesonatge i un breu llistat de les armes i l'equip usat pels Chanari.

Flora i fauna
Aquest capítol amplía el bestiari present al manual bàsic amb animals i plantes de Mart amb les seves estadístiques de joc i idees per usar-los a les aventures. Com exemples del bestiari poden destacar-se l'aranya negra del llim (present a les costes del Gran Mar de Llim), el saltador del desert (semblant a un cangur però amb potes d'ocell) o el karn real (una gran au que no pot volar i que s'usa exclusivament per arrossegar els carruatges dels nobles Silthuri).

Nous trets i equipament
A l'igual que en el cas de la flora i la fauna aquest capítol també ofereix un extens llistat de trets, armes i eines que els personatges poden trobar a Mart, incloent coses com les armes de raigs dels Antics o objectes relacionats amb els poders psíquics.

L'Artefacte Robat


Per acabar aquest suplement s'ofereix l'aventura The Stolen Artifact (L'Artefacte Robat), que s'esdevé a la ciutat d'Emancipació (l'antiga ciutat de Yatharith), alliberada per la Brigada Lincoln al 1938 i que actualment es pot considerar una ciutat oberta en la que es poden efectuar molts negocis. Els personatges jugadors es veurán embolicats en una trama d'investigació i intriga que en alguns moments té un aire similar al de la pel·lícula Casablanca.

Conclusions

Rocket Age i el seu suplement Blood Red Mars són un magnífic exemple d'un joc de rol d'estil pulp ciència-ficció clàsica de coets i pistoles de raigs que agradarà a totes les persones que estimen el gènere.

Aquesta entrada tambè està disponible en els següents idiomes:
Castellano English

No hay comentarios:

Publicar un comentario