Este blog no apoya la difusión de contenidos con derechos de autor (excepto los casos en los que el autor da su permiso para ello o los difunde de manera gratuita).
Aquest blog no dona suport a la difusió de continguts amb dret d'autor (exceptuant els casos en els que l'autor en dona permís o els difon de manera gratuïta).
This blog does not support the dissemination of copyrighted content (except for cases in which the author gives permission for it or spreads for free).

domingo, 22 de mayo de 2016

Ressenya de Delta Green: Need to Know


Avui us parlaré de Delta Green: Need to Know, el kit d'inici de la nova encarnació del joc d'Arc Dream Publishing que barreja l'existència de conspiracions a dins de les institucions governamentals nord-americanes junt amb l'investigació d'esdeveniments paranormals producte de les activitats dels Mites de Cthulhu.

Aquest kit d'inici fa la seva aparició després de l'exitós mecenatge per a finançar la nova edició de Delta Green, que serà publicada com a un joc ja totalment independent de La Crida de Cthulhu actualizant la seva trama cap a èpoques més contemporànies.
Preparatius de la partida de prova

Per dur a terme aquesta ressenya i valorar adequadament els canvis d'questa nova versió vaig arbitrar amb part del meu grup de joc habitual l'aventura Convergència present en el suplement d'aventures que la Factoría de Ideas va publicar a Espanya l'any 2000 (de fet l'editorial va dividir el manual original en dues publicacions diferents) i em centraré en els continguts del kit d'inici, to i que ocasionalment també faré referència a part dels continguts de la versió de prova número 4 de les regles (l'enllaç de descàrrega de la qual podeu trobar a la plana principal del seu mecenatge), com a complement també us ofereixo alguens idees per a aaventures situades en diferents moements de la història de Delta Green y una descarga con la traducción al català i al castellà de la fitxa de personaje i les ajudes del mòdulo inclós en el kit junt amb una llista de reproducció de Youtube de temes musicals adequats a la temàtica del joc.

Continguts del kit d'inici

 

Delta Green: Need to Know conté, com tots els kits d'iniciació, l'informació necessària per a que, sense ser un manual complet, àrbitre i jugadors puguin veure com funciona el joc de manera ràpida i simplificada, usant apartats introductoris a la figura de l'àrbitre i a la del jugador així com un resum prou clar i complet de les regles que Delta Green usa en aquesta nova edició, exemples de les dinàmiques de joc i personatges ja creats per a poder jugar de manera immediata a Last Things Last, l'aventura que ve inclosa en el kit.

També es important destacar que el sistema de regles que usa Delta Green a partir d'ara s'ofereix sota la Open Game License (OGL), fet que dona la possibilitat a qualsevol que ho desitgi per a crear continguts que poden ser compatibles o un joc completament nou sota aquesta llicència (recordant, es clar, que Delta Green com a tal segueix sent propietat dels seus creadors i es considerat com a Product Identity), per tant podría ser completament factible crear aventures o suplements que tinguin com a font d'inspiració el món contemporani, fet que em du a peguntar-me si es podría adaptar fàcilment a l'univers de joc de Walküre (que ja vaig ressenyar en aquesta entrada del blog).

Creació de personatges

 

Els personatges es crean de manera molt similar a com es fa en els jocs que prenen com a base el reglament Basic Role-Playing (Chaosium | Wikipedia) dels anys 80 del segle passat, pel que fa a les seves característiques bàsiques, les ja típiques Força (FOR), Constitució (CON), Destresa (DES), Intel·ligència (INT), Poder (POD) i Carisma (CAR) tenen una puntuació de 3 a 18 en cadascuna d'elles i si disposen d'una puntuació prou alta (o baixa) poden merèixer que se'ls hi doni un tret distintiu, d'aquesta manera es podría dir que un personatge amb una INT de 15 es "Molt Llest" (tot i que realment desconec si el fet d'aplicar descripcions tindrá alguna aplicació pràctica a nivell de joc, com per exemple en el cas de Fate).

Need to Know no ofereix cap mecanisme per a decidir la puntuació de les característiques (es podría dur a terme amb una tirada de 3 daus de 6 cares per a cadascuan i sumar el resultat de la tirada), en comptes d'això ens ofereix 3 conjunts de 6 característiques cadascún entre les que s'han dividit 72 punts i que es poden asignar segons el que els jugadors creguin adequat tenint en compte que els arquetips bàsics que s'usen en el joc corresponen a agents de diverses agències governamentals en actiu capaços d'exercir les seves funcions de manera adequada.

Característica 1 Característica 2 Característica 3 Característica 4 Característica 5 Característica 6
13 13 12 12 11 11
15 14 12 11 10 10
17 14 13 10 10 8

A partir d'aquestes característiques bàsicas es calculen altres derivades d'aquestes:
 • Punts de Cop (PC) per indicar quant de mal pot aguantar el personatge.
 • Punts de Força de Voluntad (PFV) per indicar la seva fermesa mental.
 • Puntos de Cordura (COR) per indicar el grau de connexió que el personatge té amb la realitat (es a dir, quant pot aguantar abans que embogeixi de manera permanent) tenint en compte que cada cop que aquesta arribi a baixar fins al seu Punt de Trencament (PT) o sigui inferior el personatge adquirirà un desordre de tipus mental.
A més a més del que acabo d'exposar els personatges també disposen de les següents característiques de tipus emocional:
 • Vincles amb altres persones del seu entorn, ja siguin la seva dona i fills o els companys del seu escamot en el cas de que sigui un veterà de guerra per posar uns exemples (cosa que no vaig tenir ocasió de provar en la sessió de joc però que de ben segur que serà important en les campanyes on s'encadenin vàries sessions i s'incideixi en l'entorn familiar dels personatges).
 • Motivacions que els hi permeten tirar endavant i que fan que la vida valgui la pena (i que serán substituides per desordres mentals cada cop que arribin al seu Punt de Trencament).
 • Incidents amb perdua de COR sense arribar a tornar-se boig, tenint en compte que el personatge pot sofrir desequilibris emocionals que, sense suposar un descens cap a la bogeria, el poden marcar d'alguna manera i que si aconsegueix sobreposar-s'hi faran que pugui arribar a ser inmune a les incidències relacionades amb la violència i/o la impotència.
Un cop decidides aquestes característiques arriba el moment de decidir la professió del pesonatge i les habilitats a les que aquesta els hi dona accés (el nivell de la qual ve expresat com un percentatge), que també marcará el nombre de Vincles personals de que disposen. Els tipus de personatge disponibles son els següents:
 • Antropòleg o Historiador
 • Científic especialitzat en computació o Ingenier
 • Agent Federal
 • Metge
 • Científic
 • Operatiu Especial
Un cop completats els personatges els jugadors els acabarán de personalitzar amb els dos mèodes següents:
 • Millorant les seves habilitats afegint un 20% a 8 de les que desitgin tenint en compte qu en el moment de la creació dels personatges les seves habilitats no poden superar el 80% (suposant que aquesta pujada superi aquest percentatge els jugadors poden repartir els punts sobrants en altres habilitats).
 • Decidir si el personatge va tenir una experiència traumàtica que el dugués a unir-se a Delta Green (fet que inevitablemente el durá a modificar la puntuació de característiques i habilitats podent fins i totveure reduïda la seva COR en major o menor grau depenent de l'incident en el que estigués involucrat).
Si els jugadors no tenen temps de crear uns personatges també disposen de 6 exemples que poden usar-se de forma immediata.

Les regles bàsiques

 

Un cop explicat com es crean els personatges arriba el moment d'explicar les regles amb les que s'articula el joc i que introdueixen unes variants interessants del Basic Role-Playing prenent com a base el Legend de Mongoose Publishing (una versió del qual també es pot consultar en aquest enllaç e en aquest altre) i el Unearthed Arcana (que es pot consultar en aquest enllaç i en aquest altre) de Wizards of the Coast que paso a comentar a continuació.

El nombre de habilitats disponibles s'ha reduït significativament i s'han introduït les tirades de característica en percentatge (puntuació de la característica x 5) per aquells moments en els que l'àrbitre creu que qualsevol personatge pot arribar a dur a terme una activitat concreta sense que sigui necessari una habilitat especialitzada, tal i com es pot veure en la taula següent:

  Característica Punts X5
  Força (FOR) 11 55%
  Constitució (CON) 12 60%
  Destresa (DES) 11 55%
  Intel·ligencia (INT) 13 65%
  Poder (POD) 13 65%
  Carisma (CAR) 12 60%

Es segueix mantenint l'ús de les tirades de percentatge quan es vulgui usar una habilitat seguint els parámetres següents:
 • Es té èxit si el resultat de la tirada es igual o menor al percentatge de l'habilitat.
 • Es fracasa si el resultat de la tirada es major al percentatge de l'habilitat.
 • L'èxit pot ser un resultat de tipus crític (molt favorable per asl personatge ja que indica un grau d'èxit realment increïble) si el resultat de la tirada es 01.
 • El fracás pot ser un resultat de tipus pifia (res favorable per al personatge, ja que indica que ha fallat de manera estrepitosa) si el resultat de la tirada es 100.
Fins aquí tot correcte i no s'aparta del que ja s'ha vist anteriorment, no obstant això la versió de prova que s'ha fet pública a través del mecenatge també inclou la regla dels resultats dobles en la tirada de daus per obtenir crítics i pífies (quelcom que no se si s'usará en el manual final de Delta Green), de tal manera que un personatge amb una habilitat al 50% es veurís subjecte a les següents tirades:
 • També obtindría un crític si la tirada es 11, 22, 33 ó 44
 • També obtindría una pifia si el resultat es 55, 66, 77, 88 ó 99
La Sort que poden tenir els personatges no ve marcada durant la seva creació (recordem que la puntuació es calculava amb una característica derivada mitjançant POD x 5), en comptes d'això tots els personatges tenen un 50% de possibilitats de tenir sort, per tant bàsicamente es podría considrrar un assumpte de treure cara o creu.

Els modificadors a les tirades dels personatges també han variat de forma important, de tal manera que, depenent de les circumstàncies, si l'àrbitre ho considera convenient els personatges poden tenir un 20% o fins i tot un 40% com a bonificació (sumat a la tirada) o penalització (restat a la tirada).

Combat i dany

 

Pel que fa al combat i el dany aquest s'ha tornat comparativament més perillós i letal (alguns dirien que més realista) amb l'introducció dels canvis següents:

Respecte a algunes armes i altres fonts de dany es pot veure que:
 • La tirada de dany ha sigut substituïda per un Índex de Letalitat expresat en percentatge (una ametralladora pesada tindria 20%, una granada propulsada per coet 30%, el gas sarín 20%, un misil antitanc 45%, un míssil balístic intercontinental armat amb un cap nuclear 100%...), si la tirada té èxit el personatge ve reduïts els seus PC a 0 de manera immediata.
 • En cas contrari el personatge segueix sofrint dany sumant el número de cada 1D10 de la tirada de percentatge, així si per exemple era del 20% i falla traient un 23 el personatge haurá rebut un dany de 5 PC.
 • Un arma que pot afectar a diversos objectius simultàniament té un radi mortal en el que s'aplica l'Índex de Letalitat (+20% si es tracta d'un explosiu).
 • els personatges que no resultin afectats es veurán obligats a amagar-se darrera de qualsevol cobertura disponible o tirar-se a terra, en cas contrari perdrán 1 punt de COR (tot i que podrán seguir actuant de manera normal).
Respecte al dany que poden rebre els personatges:
 • Resten inconscients durant una hora quan només els hi queden 2 Punts de Cop i es veuen obligats a fer una tirada de CON, si aquesta falla es torna a tirar el dau més bais obtingut a la tirada de percentatge i el resultat son els punts perduts de manera permanent (podent quedar-los fins a un màxim de 3) en una característica a escollir per l'àrbitre (d'aquesta manera si el personatge ha rebut un tret al cap l'àrbitre podrái decidir que le personatge perd punts de INT o CAR).
 • Moren quan els seus Punts de Cop arriben a 0 en la majoria dels casos (tot i que l'àrbitre també pot decidir que el personatge pot-salvar-se si l'ajuda, en forma de Cirurgía o Primers Auxilis, es poru aprop).
 • Les tirades de Primers Auxilis permeten recuperar 1D4 PC, però només es por intentar una per cada cop que el personatge es ferit.
 • Per cada dia que passa el personatge pot fer una tirada de CON, si té èxit recuperará 1PC.
 • Una tirada de Medicina o Cirurgía (l'habilidad que sigui més adequada segons la situació) amb èxit li permet al personatge recuperar 1D4 PC cada setmana.
La Cordura i la Bogeria

Ja que els personatges s'haurán d'enfrontar a situacions en les que la seva estabilitat mental perilli és lògic que també se'ns donin les regles necessàries per gestionar aquest fet (quelcom que evidentment ja passava anteriorment a La Crida de Cthulhu i Delta Green) tot i que en aquest cas les fonts que els hi causarán els trastorns amb possible perdua de cordura s'han dividit en tres tipus:
 • La Violència (ja sigui per sofrir-la un mateix o per exercir-la).
 • La Impotència (veure's sotmés a situacions que el persoantge no pot controlar o que afectan a algú que li es conegut o que és un dels seus Vincles).
 • L'Antinatural (veure els efectes de qualsevol situació sobrenatural).
Els punts de Cordura (COR) es perden tal i com passava anteriorment (es a dir, fallant una tirada de COR) i es segueix mantenint la possibilitat de tenir una bogeria temporal si es perden 5 o més punts de COR en un sol incident.

Els desordres mentals de llarga durada s'adquireixen quan la COR del personatge disminueïx i arriba fins al seu Punt de Trencament, depenet de l'origen de l'incident (Violència, Impotència o Antinatural) el tipus de desordre adquirit i els seus símptomes serán uns o altres i tot i que no es manifestarán de manera immediata afectarán de manera irreversible al personatge reduïnt el seu Punt de Trencament i exposant-lo a episodis aguts d'aquests desordres sempre que s'hi enfronti de nou i falli la seva tirada de COR (evidentment tots els personatges la COR dels quals es vegi reduïda a 0 passarán a estar controlats per l'àrbitre i els jugadors haurán de crear-ne de nous).

Per romandre assenyat i minimitzar la pèrdua de COR o recuperar-ne punts aquesta nova edició de Delta Green ens proposa una sèrie de mecanismes interessants:
 • Reduïr la Pèrdua de COR en 1D4 punts (sempre que el personatge encara tingui PFV) i restar aquesta quantitat de les puntuacions de Força de Voluntat i dels Vincles del personatge (això fará que la seva relació amb aquests vincles es resenteixi d'alguna manera, fet que el jugador haurà d'interpretar).
 • Adaptar-se a la pèrdua de COR en els incidents originats per la Violència (perdent de manera permanent 1D6 punts de CAR) o la Impotència (perdent de forma permanent 1D6 punts de POD) sense que el personatge s'hagi tornat boig i aconseguir-ho 3 cops, això fará que sigui inmune als desordres mentals ocasionats per aquests (tot i que si el personatge es torna boig o arriba fins el seu Punt de Trencament es veurà obligat a esborrar les marques i començar de nou).
 • Reprimir els Símptomes de la Bogeria si pateix una bogeria temporal o un episodi agut d'un desordre mental amb el mateix mecanisme descrit en el primer punt i una tirada amb èxit de COR.
 • Recuperar punts de COR mitjançant sessions de teràpia entre operacions (amb un màxim de COR igual a PODx5) o vencent les amenaces sobrenaturals (amb un màxim de 99 menys la puntuació de l'habilitat Antinatural).
La Força de Voluntat també serà important per a que els personatges puguin sobreposar-se als efectes del cansanci i el stress mental, tenint en compte que si els PFV baixen fins a 1 ó 2 el personatge tindrá una penalització del 20% a totes las tirades (incloent les tirades de COR) i si arriben a 0 el personatge sofreix un colapse que probablement el deixarà inconscient i sense cap possibilitat de realizar qualsevol tirada (sí, això també inclou de nou les tirades de COR).

La Força de Voluntat es recupera mitjançant periodes perllongats de descans o dormint, quelcom que també es pot veure afectat pel fet de sofrir una bogeria temporal o haber arribat fins al Punt de Trencament, siguent necessària una tirada de COR amb èxit per poder descansar de manera adequada, si no ho aconsegueix seguirá perdent PFV i disminuirán les probabilitats de tenir èxit en els tirades de COR.

Algunes idees per a aventures de Delta Green

El rerafons històric i dels Mites de Cthulhu en el que es basa Delta Green, començant per la batuda a la població costanera d'Innsmouth duta a terme el 1927 per desarticular l'Orde Esotèrica de Dagón (esdeveniments explicats en la novel·la The Shadow Over Innsmouth de H.P. Lovecraft), proporciona un bon conjunt d'idees per a que els àrbitres puguin desenvolupar els seus mòduls d'aventures, per tant a continuació us vaig a explicar alguns fets que estic segur que us servirán d'inspiració:

La cartera de Himmler
Heinrich Himmler, aleshores Reichsführer de les SS, cap de la policia alemanya, ministre de l'interior i un dels principals arquitectes de l'Holocaust va visitar Espanya els dies 19 a 24 d'octubre de 1940 per a preparar la reunió d'Hendaya entre els dictadors Francisco Franco, guanyador de la Guerra Civil Espanyola, i Adolf Hitler.

A més a més d'aquests preparatius també es va encarregar de supervisar les xarxes d'agents alemanys en territori espanyol i reafirmar els contactes que ja s'havien establert entre totes dues dictadures amb la signatura del conveni de col·laboració policial de 1938 entre la Gestapo i la Dirección General de Seguridad (DGS). Aquesta no va ser però la única activitat de la visita ja que, a més a més d'assistir a diversos actes i reunions, el 23 d'octubre de 1940 (el mateix dia de l'entrevista entre Franco i Hitler) al seu pas per Barcelona va visitar el monestir de Montserrat, un dels molts llocs en els que es deia que podia estar amagat el Sant Greal o en els que era possible trobar pistes sobre la seva situació.

Evidentement Himmler no va obtenir cap información que li fos útil i la visita únicament va servir per incomodar als monjos, no obstant això es va produir un fet certamentenutjós per a les autoritats franquistes ja que sembla que una cartera amb documents va desapareixer de l'habitació de l'Hotel Ritz on s'allotjava el mandatari nazi (La Aventura de la Historia número 86), desconeixent-se qui va ser responsable del seu robatori...

Aquest fet es perfecte per a dissenyar una aventura que tingui per objectiu la substracció d'aquesta cartera tenint en compte que Himmler també va ser el fundador de la Ahnenerbe i les seves activitats interessarien al serveis secrets americans i britànics abans i tot de que es fundés Delta Green (i en certa manera ja ha sigut aprofitat per una sèrie espanyola de televisió en la que s'explica la intervenció de certa organització secreta que viatja per el temps...).Per obtenir més informació de la visita de Himmler també us pot interessar aquest capítol de la sèrie Boira Negra de TVC (amb segments d'audio en català, castellà i alemany) així com la crònica de la visita tal i com va ser publicada en el diari La Vanguardia (dies 20, 22, 23, 24, 25 i 26 d'octubre de 1940) i l'exposició Franco neutral? (i el seu opuscle informatiu en català, castellà, anglés i francés).

El Tren
Durant el temps en el que els nazis van ocupar Europa una de las activitats que van dur a terme va ser el saqueig de les obres d'art del continent, tasca que va ser duta a terme principalment pel Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg d'Alfred Rosenberg. Les obres d'art que foren incautades a França es van dipositar al Jeu de Paume, que va ser usat com a centre de distribució i classificació, i on la resistent Rose Valland, que treballava al museu com a conservadora, va poder preparar en secret un llistat de les obres allí dipositades, fet que va permetre a la posguerra que quasi totes fossin recuperades i tonades als seus propietaris, una acció en la que també van jugar el seu paper els homes del Monuments, Fine Arts, and Archives program (Wikipedia i la Monuments Men Foundation) i aturar amb l'ajuda de membres de la Ressitència l'últim tren alemany ple d'obres d'art que tenia previst sotir abans de que París fos alliberada.Tots dos fets històrics van tenir la seva adaptació cinematogràfica en les pel·lícules El Tren (Wikipedia | IMDb) i Monuments Men (Wikipedia | IMDb).

L'aventura que es podria crear a partir del que s'ha exposat anteriorment estaria relacionada evidentment amb les obres d'art, cosa que molts cops ha aparegut en les històries dels Mites i les aventures de La Crida de Cthulhu, així que imaginem-nos per un moment que un dels cuadres del Jeu de Pame es quelcom més que una pintura i que es realment perillós, tant com per a que un comando de Delta Green sigui enviat per aturar el tren amb l'ajuda de la Resistència abans que surti de França.

L'Ofensiva del Tet de 1968
Delta Green també ha dut a teme diverses misions en els teatres d'operacions de les guerres en les que han intervingut els Estats Units, incloent la presència americana al Sudest Asiàtic (de fet la OSS, la organització d'inteligència que va acabar donant origen a la CIA, ja va estar present a la zona durant la Segona Guerra Mundial donant suport i assessorament a les forces de resistència que s'oposaven a l'avenç de l'Imperi Japonés, que en els anys 40 incloïa al Kuomintang i a l'Exèrcit Popular d'Alliberament de Mao Zedong a la Xina i al Viet Minh de Ho Chi Minh a la Indoxina Francesa). Durant la Guerra del Vietnam la CIA va seguir amb la tàctica d'armar i entrenar a grups locals per usar-los contra l'enemic, fet que en l'univers de joc la va dur a contactar amb els Tcho-Tcho, cosa que Delta Green va desaconsellar desaconsejó amb fermesa donades les seves pràctiques caníbals així com altres evidències de les seves creences relacionades amb els Déus dels Mites.

Els que ja coneixeu el joc també recordareu que al novembre de 1969 una desastrosa misió no autoritzada de Felta Green per localitzar i destruir un temple a Cambodja mesos abans de l'invasió oficial per evitar que una perillosa invocació es dugués a terme va suposar la mort de 300 soldats americans i va provocar que el govern de Washington acabés decretant el desmantellament de Delta Green com a organització (això evidentment no va impedir que aquesta seguís existint sota la forma de trama conspirativa en els organs de poder nord-americans), i és precisament aquest fet i tot el que us he explicat anteriorment el que ens porta a la següent idea d'aventura, ja que les pistes i indicis que condueixen a la localització del temple a Cambodja podrien trobar-se en els informes de les misions de la OSS a la dècada de 1940, i això portaria a agents de Delta Green a veure's involucrats en l'Ofensiva del Tet de 1968 i a la batalla que va tenir lloc a la ciutat de Hué, l'antiga capital imperial de la Dinastia Nguyền, mentre estan duent a terme les seves investigacions.Les pel·lícules que us poden servir com a referència de cara a planificar l'ambientació de l'aventura ja son a dia d'avui obres clàsiques: Apocalypse Now (Wikipedia | IMDb), Platoon (Wikipedia | IMDb) i La Chaqueta Metálica (Wikipedia | IMDb).

L'Incident de Roswell, l'Area 51 i Majestic 12
Un altre dels temes recurrents del joc es l'investigació sobre els OVNI, incloent l'Incident de Roswell, l'Area 51 i l'existència del grup conspiratiu Majestic 12 i es per això per el que s'inclou en el manual bàsic el grup AlertaOVNI, que podria considerar se la contrapartida civil de Delta Green (i que es clar que no sap res del que està passant realment...).
Evidentement la sèrie de referència que haurieu de veure per inspirar-vos es Expediente X (Wikipedia | IMDb), tot i que jo també inclouria Fringe (Wikipedia | IMDb).

Una possible aventura protagonitzada per Delta Green i/o AlertaOvni pot consistir en la vigilancia de l'Area 51 per esbrinar els secrets que amaga la base, i per planificar-la adequadament els àrbitres poden necessitar consultar els arxius sobre Majestic 12 del FBI (que bàsicamente declaren que Majestic 12 no existeix, però ves a saber...) i UFO Evidence, els arxius del Projecte Llibre Blau del FBI, de National Archives i Blue Book Archive i els arxius desclasificats de la CIA respecte a l'Area 51 i l'avió espia U-2.

Descàrregas i recursos

Arc Dream Publishing ofereix diversos recursos que poden seros d'interés començant pel llistat de productes i descàrregues de la pròpia web de Delta Green (tant gratuits com de pagament) així com la wiki The Fairfield Project que conté materials interessants com per exemple aventures, detalls sobre personatges i organitzacions entre d'altres.

Pel que fa a les meves pròpies creacions us ofereixo unes descàrregues amb les traduccions al català i al castellà del full de personatge de Delta Green: Need to Know i de les ajudes per a l'aventura Last Things Last del kit d'inici així com una recopilació de diversos temes musicals oferits per Incompetech.com sota llicència CC BY 3.0.

 
Castellà:
Google Drive | 4Shared
  Català:
Google Drive | 4Shared

Aquesta entrada tambè està disponible en els següents idiomes:
Castellano English

No hay comentarios:

Publicar un comentario