Este blog no apoya la difusión de contenidos con derechos de autor (excepto los casos en los que el autor da su permiso para ello o los difunde de manera gratuita).
Aquest blog no dona suport a la difusió de continguts amb dret d'autor (exceptuant els casos en els que l'autor en dona permís o els difon de manera gratuïta).
This blog does not support the dissemination of copyrighted content (except for cases in which the author gives permission for it or spreads for free).

jueves, 26 de mayo de 2011

Estrena de Dogfight

 

El passat 21 de maig vaig tenir la oportunitat d’arbitrar la meva primera partida de Dogfight a La Cofradía del Rol.

La partida que vaig organitzar estava ambientada a l’Abril Sagnant, era molt senzilla i tenia com a objectiu familiaritzar-me amb el reglament i provar una sèrie d’ajudes que properament acompanyaran al full de personatge.

Per a provar els diferents rangs de personatge vaig determinar que tots dos bàndols estiguessin formats per un pilot Recluta, un pilot Veterà i un pilot As, els jugadors estaven integrats a una esquadrilla de la Triple Entente.


Rubia 1, La Maravilla Calva i l’Albert estudiant les fitxes de personatge
Els pilots de tots dos bàndols acostant-se...
L’As de la Triple Aliança es el primer en actuar (les tirades d’Advertir no aconsegueixen detectar-lo a temps) i efectuant un picat des de el Sol aconsegueix efectuar un tret afortunat que afecta ràpidament a l’aparell de La Maravilla Calva.
Es produeixen els primers estralls i La Maravilla Calva sofreix greus danys
Una altra vista del combat
Durant la partida van ocórrer dues coses: Feia temps que a l’arbitrar no treia tants crítics seguits a una mateixa partida, això va fer que la situació es tornés bastant perillosa pels pilots de la Entente; a mes a mes no vaig recordar que els jugadors tenen dret a esquivar abans de que els impactin (la meva memòria...)

El Dado Inquieto arbitrant i traient uns quants crítics seguits
El recluta interpretat per Rubia 1 acaba de perdre tots els punts d’estructura del frontal de l’avió
Finalment el pilot Recluta interpretat per Rubia 1 pot aterrar a les línies enemigues, però al trobar-se amb un grup de soldats i intentar escapar va resultar mort al tiroteig posterior, el pilot Veterà i l’As van aconseguir tornar a la base.
Els pilots de la Triple Aliança segueixen traient bones tirades
Dogfight que vam fer abans d’acabar la partida
En definitiva, una partida intensa però letalment curta degut a que vaig oblidar algunes tirades de salvació (es el que tenen les primeres partides).

Tots els jugadors es van divertir tot i que perdessin davant els pilot enemics, per tant hi ha la possibilitat de que fem una altra partida.

Aquesta entrada tambè està disponible en els següents idiomes:
Castellano English

No hay comentarios:

Publicar un comentario