Este blog no apoya la difusión de contenidos con derechos de autor (excepto los casos en los que el autor da su permiso para ello o los difunde de manera gratuita).
Aquest blog no dona suport a la difusió de continguts amb dret d'autor (exceptuant els casos en els que l'autor en dona permís o els difon de manera gratuïta).
This blog does not support the dissemination of copyrighted content (except for cases in which the author gives permission for it or spreads for free).

jueves, 5 de enero de 2012

Ressenya de la Caixa Blava de Aventuras en La Marca Del Este

Avui us presento la ressenya de la Caixa Blava de Aventuras en La Marca Del Este.
La Caixa Blava conté el Vademècum de Campanya amb el rerafons del mon de joc i un mapa a tot color imprès per totes dues cares. A una de les cares es troba el mapamundi amb els tres continents del món (Valion, Cirinea i Ziyarid) i a l’altra uns altres dos mapes, un de la Marca del Este i l’altre de Robleda, el principal nucli civilitzat de la Marca.

Passem a parlar del contingut del Vademècum, que està estructurat en els següents capítols:Pròleg

El pròleg està escrit per Francisco José Campos, editor en cap de la revista Dragón durant l’etapa en la que fou editada a Espanya per Ediciones Zinco a mitjans de la dècada de 1990. En aquest pròleg es destaca la bona feina duta a terme pels integrants de La Marca del Este incidint en com han aconseguit recuperar la il•lusió dels aficionats per productes d’aquest tipus.Introducció

La introducció ens fa una breu presentació del món de joc, els seus orígens mítics, una breu cronologia històrica i la seva cosmologia, representada principalment per un enfrontament entre la Llum encarnada en el déu Valion i al seva muller Aneirin (el Sol i la Lluna respectivament) i la Fosca encarnada per la Penombra, amb Silas l’Indiferent que representa el Caos entre tots dos extrems.Valion, Cirinea i Ziyarid

La informació presentada en els capítols dedicats als tres continents està organitzada com si fos una guia de viatges ja que ens proporciona dades sobre la ecologia, la història, la política, la organització militar i els pobles de cada nació que apareix al Vademécum (en alguns casos també ens ofereix dades de joc de personatges i criatures per a que siguin usades pels àrbitres). Tot i així la informació no es exhaustiva, per tant tenim plena llibertat per a desenvolupar els nostres propis continguts.
Les diferents cultures i pobles d’aquests continents estan basats en els relats i móns de fantasia típics així com en el joc Dungeons & Dragons original, però en aquest cas els autors han volgut deixar clara la influència d’autors com Robert E. Howard (creador de Conan el Bàrbar) en quant a la recreació de les civilitzacions del nostre món en un entorn imaginari.Seguint el raonament exposat anteriorment Valion representa el continent euroasiàtic amb nacions com per exemple Reino Bosque (clarament inspirada per l’Imperi Romà), Visirtán (d’inspiració arabigo-musulmana), Nirmala (basada en la Índia), Kang (la Xina Imperial) o Endo (el Japó dels Samurais).El continent de Cirinea representa l’Àfrica i hi podem trobar la nació de Neferu (l’Antic Egipte) i Barambali (corresponent a les civilitzacions de l’Àfrica Negre) amb l’afegit de les civilitzacions d’Ofir (Homes Serp) i Reino Cobra (clarament inspirades per la obra de Howard).Per acabar el recorregut geogràfic només resta Ziyarid, el Continent Perdut, poblat per pobles misteriosos (les Dones Tigre entre d’altres) i bèsties prehistòriques (dinosaures), a mes a mes també corre el rumor que en aquest continent es troba Xorandor, la ciutat més important dels elfs obscurs, els primers nascuts al món sota l’aixopluc de la Penombra.Els Arcaics

El capítol dedicat als Arcaics recupera una de les característiques de la primera edició de Dungeons & Dragons, que es la influencia dels escrits de Howard Phillips Lovecraft. Els autors han volgut que aquesta influencia sigui palesa aportant la seva pròpia visió sobre les criatures dels Mites, però d’una manera totalment opcional al rerafons del joc.


Les criatures presents al Vademècum estan dividides en dos tipus: Arcaics Absoluts (Primigenis i Déus Exteriors) i Arcaics Sincrètics (races menors, avatars, etc.) Com en el cas dels capítols dedicats a descriure els continents també es proporcionen les dades necessàries per a poder usar-los durant el joc.

Aventures

El Capítol dedicat a les aventures ens ofereix dos mòduls. El primer, Cantemos junto al fuego en el Camino de la Mantícora, es una aventura amb un important component d’investigació i el segon, Rapto en la Hacienda Labardía, una exploració típica d’una masmorra que es pot usar com aventura introductòria.


Apèndixs

L’Apèndix N recull el conjunt d’obres literàries i fílmiques que han servit d’inspiració a Pedro Gil (Steinkel) per a la creació del món de La Marca.

En aquest apartat ens trobarem, a mes a mes de les obres de Lovecraft i Howard, a autors clàssics de la literatura de ficció, com per exemple Edgard Allan Poe, Arthur Conan Doyle o Robert Louis Stevenson entre d’altres.

Pel que fa a les pel•lícules trobarem Los Vikingos (de Richard Fleischer, amb Kirk Douglas i Tony Curtis), Jasón y los Argonautas (amb efectes especials de Ray Harryhausen) i moltes altres...

L’epíleg ens ofereix una reflexió sobre la importància del paper de la fantasia i la imaginació a les nostres vides i com aquesta ens serveix per a recuperar la nostra condició com a persones.


Què mes es pot dir de la Caixa Blava? Quan la tingueu a les vostres mans, obriu el precinte de plàstic i examineu detingudament el seu contingut segur que les idees sorgiran per si soles i començaran a ballar a la vostre ment. En el meu cas ja hi ha alguna que està lluitant per prendre forma, així que qui sap?, potser no trigaré gaire a perdre’m pels camins de La Marca...


Aquesta entrada tambè està disponible en els següents idiomes:
Castellano English

No hay comentarios:

Publicar un comentario