Este blog no apoya la difusión de contenidos con derechos de autor (excepto los casos en los que el autor da su permiso para ello o los difunde de manera gratuita).
Aquest blog no dona suport a la difusió de continguts amb dret d'autor (exceptuant els casos en els que l'autor en dona permís o els difon de manera gratuïta).
This blog does not support the dissemination of copyrighted content (except for cases in which the author gives permission for it or spreads for free).

sábado, 30 de junio de 2012

Ressenya de Fiasco

A l’entrada d’avui torno a les ressenyes de jocs de rol i ho faig amb Fiasco, el joc de Bully Pulpit Games publicat a Espanya per Edge Entertainment.Amb Fiasco es poden crear històries que tenen com a referència Sangre fácil o L.A. Confidential. A aquestes històries els protagonistes solen ser individus amb una ambició que no sembla tenir límits i que estan disposats a fer el que sigui per a que els seus plans tinguin èxit (tot i que pel camí es produeixin traïcions, desenganys i morts i tot acabi en un desastre del que només amb molta sort puguin sortir-ne sans i estalvis).
Pel que fa al seu reglament Fiasco es caracteritza per ser un joc que pren com a base la narració compartida, es a dir, que no té com a inici un guió fix i predeterminat, sinó que la història es va desenvolupant amb la interacció dels jugadors (que van descrivint les escenes per torns), dels elements a escollir de les 4 llistes que composen cada Escenari (Relacions, Objectes, Necessitats i Localitzacions) i de l’ús d’un conjunt de daus de 6 cares (2 de color blanc i 2 de color negre per a cada participant) que serviran per a escollir els elements de les llistes de manera aleatòria i decidir els resultat de les escenes (que pot ser bo o dolent depenent de si el dau es blanc o negre) així com els esdeveniments que poden provocar un gir inesperat de la trama i finalment les conseqüències que la historia tindrà per als personatges.
Fiasco es un joc realment especial que necessita de la complicitat dels jugadors per aprofitar tot el seu potencial, per tant, si us agrada explicar històries estic segur qu us agradarà.
El joc inclou 4 escenaris, tot i que n’hi ha molts mes disponibles des dels llocs web de Bully Pulpit Games, Edge Entertainment i El Diario de WKR.

Aquesta entrada tambè està disponible en els següents idiomes:
Castellano English

2 comentarios: