Este blog no apoya la difusión de contenidos con derechos de autor (excepto los casos en los que el autor da su permiso para ello o los difunde de manera gratuita).
Aquest blog no dona suport a la difusió de continguts amb dret d'autor (exceptuant els casos en els que l'autor en dona permís o els difon de manera gratuïta).
This blog does not support the dissemination of copyrighted content (except for cases in which the author gives permission for it or spreads for free).

jueves, 4 de julio de 2013

Ressenya d'Open Gaming Monthly #4

A l'entrada d'avui us ofereixo la ressenya del quart número de la revista Open Gaming Monthly gràcies a la gentilesa de John Reyst y D20PFSRD i que podreu adquirir a la seva botiga online.

 

Aquest quart número està dedicat a l'estiu i en línees generals ens ofereix continguts que es poden relacionar fàcilment amb aquesta època de l'any, per tant els articles (majoritariament relacionats amb Pathfinder) estaran basats en temàtiques relacionades amb el foc i l'aigua, tot i que tambè es tracten altres temes, podent trobar, entre d'altres, diversos articles relacionats amb les plantes.

Ressenya dels continguts

Dins dels articles destacats trobarem els següents continguts:

The Summer Temple (El Templo de l'Estiu) es una aventura curta que es pot inserir fàcilment en qualsevol campanya i que està dissenyada per a 4 personatges de nivells 1 a 3 i d'alineamient bó (se sugereix que algún d'ells sigui un clergue o un paladí).

Midgard Icons: Emperor of the Ghouls (Icones de Midgard: Emperador dels Ghouls) es el primer d'una sèrie de articles en els que es presenta a figures influients de l'entorn de campanya Midgard de Kobold Press sota el format descriptiu del joc 13th Age de Pelgrane Press.

 

What’s Happening in Your Kingdom? (Què está passant al teu regne?) presenta una introducció al suplement Ultimate Rulership de Legendary Games que detalla un conjunt de regles associades amb la gestió dels regnes dels personatges jugadors (aquest artícle concretament ens proporciona les taules necessàries per a determinar els esdeveniments mensuals que es poden produïr i la naturalesa d'aquests).

Explore the Basics of Pact Magic (Explora las bases de la Màgia dels Pactes) es un article amb regles per dur a terme pactes màgics amb els esperits de dracs ja oblidats, posant com exemple el drac verd Aza’zati.

 

Dins dels articles dedicats als jugadors trobarem els següents:

The Optimal Path: Treesinger Druid (El Camí Òptim: Druida Cantaire dels arbres) té per objectiu presentar-nos una variant de la classe de personatge Druida per a elfs i migelfs amb la particularitat que aquesta pot usar plantes i arbres com a companys.

Tyler Beck (autor de l'article i responsable del lloc web PathinderCommunity) també suggereix altres recursos relacionats que es poden trobar als següents enllaços:

Treantmonk’s Guide to Druids (Part 1, Part 2, Part 3)
Peterrco’s guide to Druids
Guide to Pathinder Races

The Rain Dancer (El Dansaire de la Pluja) ens ofereix un altre arquetip pertanyent a la classe Druida, pero en aquest cas amb unes ressonàncies més pròpies dels xamans indígenes nordamericans, tambè inclou una sèrie de nous encanteris i habilitats que estaran relacionades amb la dansa.

 

Summer Spells (Encanteris d'Estiu) pot ser considerat com una continuació de l'article Winter Wonderland (País de les Meravelles Hivernals) que es troba al primer número de la revista, però en aquest caso ens porta a l'extrem oposat de l'escala amb una lista d'encanteris relacionats amb la temporada estiuenca, fet que inclou encanteris relacionats amb la calor i els seus efectes (com les cremades o la deshidratació) però també d'altres que podrien usar-se per a una festa a la platja, o es que no us agradaria veure com es construeix el vostre castell de sorra màgic mentre creem del no res unes begudes fresques?

Magic Mistletoe (Vesc Màgic) ens ensenya diverses variants de vesc que es poden obtenir mitjançant l'us de la màgia i de l'alquimia i els seus efectes sobre els personatges.

Dins dels articles dedicats als àrbitres trobarem els següents:

Crystal Cave (Cova de Cristall) ens descriu un conjunt de coves en les que es possible ambientar qualsevol aventura independentment del sistema que desitgi usar l'àrbitre.

Creature Feature (Criatura Destacada) ens ofereix un conjunt de quatre criatures relacionades amb les fades i el món primigeni, restes amagades d'èpoques anteriors a l'aparició de l'home.

Your Whispering Homunculus: 100 Obscure Professionals (Els Teus Homuncles Xiuxiuejants: 100 Professionals Ocults) consisteix en una llista amb descripcions de 100 personatges amb professions realment insòlites, que fou publicada originalment a la revista Kobold Quaterly i que es poden usar per omplir trobades o sempre que es necessiti un PNJ.

 

Dins de les columnes fixes trobarem els següents articles:

Behind the Spells: Continual Flame (Darrera dels Encanteris: Flama Continua) pot considerar-se, d'alguna manera, com un treball d'investigació històrica ja que es dedica a analitzar els encanteris (Flama Continua en aquest cas) des de que apareixen per primer cop en els manuals de joc i ho fa com si realment haguessin sigut creats per mags.

The Good, The Bad, The Henchmen (El Bó, El Dolent, Els Esbirros) ens ofereix quatre personatges de naturalesa feèrica (la guardaboscos elfa Flaurelie Sharridisha, el seu cavall Thaum, l'endeví drow Euridice i el drac feèric Polanitus Toiriel) amb les seves estadístiques de joc completes i que es caracterizen per estar relacionats per un passat comú.

Altres articles i recursos d'interés dins de la revista

 

Deixant apart els articles ja descrits tambè podem trobar els següents:

Feyborn Expanded (Nascuts de les Fades Expandit) ofereix indicacions ampliades per a la creació de personatges amb avantpassats relacionats amb races feèriques i que serveixen per complementar les dades aparegudes al suplement Racial Ecologies: Guide to Feyborn de Fat Goblin Games.

Guide to Grippli (Guia dels Grippli) ens presenta una nova espècie de granotes humanoides que habita pantans i boscos i que té el seu origen a les manipulacions dutes a terme per l'imperi dels Noa’roath, una civilització reptiliana de les selves del sud.

Pel que fa a d'altres noticies d'interès i recursos que us poden ser útils us recomano revisar Dungeon Painter Online de Pyromancers, un editor de mapes que us permetrà treballar sense haver d'instalar programes a l'ordinador, i l'SRD de Dungeon World.

Impressions finals

Aquest quart número d'Open Gaming Monthly segueix tenint continguts interessants i que es poden adaptar a d'altres jocs o tenir como a base per als nostres propis desenvolupaments (segur que l'encanteri del castell de sorra de Summer Spells podría usar-se en una sessión de joc amb nens), tot i que tambè he de comentar que artícles com Continual Flame a mi personalment no m'acaben de convencer, en comptes d'aquest hauria preferit que es publiques un article de contingut similar als que ja he comentat o una altra aventura.

Aquesta entrada tambè està disponible en els següents idiomes:
Castellano English

No hay comentarios:

Publicar un comentario