Este blog no apoya la difusión de contenidos con derechos de autor (excepto los casos en los que el autor da su permiso para ello o los difunde de manera gratuita).
Aquest blog no dona suport a la difusió de continguts amb dret d'autor (exceptuant els casos en els que l'autor en dona permís o els difon de manera gratuïta).
This blog does not support the dissemination of copyrighted content (except for cases in which the author gives permission for it or spreads for free).

sábado, 30 de julio de 2011

Ressenya de Cacería de Bichos (Segona part): Manual del DJ

Seguint amb la ressenya de Cacería de Bichos en aquesta entrada comentaré el segon dels dos manuals del joc: El Manual del DJ.

Portada del Manual del DJ

En aquest segon manual Zonk-PJ es centra de manera específica en la tasca del Director de Joc proporcionant les eines necessàries per a desenvolupar els nostres propis universos de ciència-ficció on ambientar les nostres partides.

Per aconseguir-ho el manual està estructurat de la següent manera (els capítols segueixen la numeració establerta al Manual del Cazador):

Capítol 7: Dirigint Cacería de Bichos
En aquest capítol s’aprofundeix en la filosofia primària del joc, que no una altra que, tal i com vaig comentar a la primera part d’aquesta ressenya, simular la dinàmica de relats i pel·lícules en els que els protagonistes s’enfronten a criatures alienígenes, podent ser els caçadors o els caçats (com ara la tripulació de la nau espacial Nostromo havent-se d’enfrontar a l’Alien), tot i que de fet el joc es pot usar per crear i arbitrar qualsevol història de ciencia-ficció.

Al capítol es torna a parlar dels Nivells de Poder i dels seu us per crear els personatges i també es centra en aspectes importants com son la tasca del Director de Joc, els tipus d’ambientacions genèriques més usuals, un ampli conjunt de consells per a facilitar l’arbitratge del joc i les eines necessàries per a crear els elements específics (Dons, Limitacions, equipament, etc.) que necessitéssim i que no estiguessin presents al Manual del Cazador.


Pàgina 13 del Manual del DJ (Capítol 7)
Capítol 8: Criatures
Aquest capítol ens proporciona tota la informació necessària per a crear les espècies alienígenes i els animals amb els que podem poblar els nostres universos i ho fa de manera exhaustiva ja que ens dona tots els passos necessaris per a poder definir característiques com per exemple el seu habitat, la seva morfologia, com es comuniquen o el seu grau d’intel·ligència (tot això ho podem crear seguint les instruccions o fent tirades en una sèrie de taules per a determinar-ho de manera aleatòria). Al final del capítol disposem de 10 criatures d’exemple creades mitjançant les opcions presentades en aquesta part.

Pàgina 43 del Manual del DJ (Capítol 8)
Capítol 9: Ambientacions
Aquí trobarem les regles necessàries per a generar la composició de sistemes solars complets i els planetes que en formen part així com les dades necessàries per a definir les civilitzacions que els habiten (nombre d’habitants, tipus de govern, Nivell Legal i Nivell Tecnològic), tot i que la resta d’informació l’haurem de crear d’acord amb la història que estiguem escrivint.

Al final del capítol tenim dues ambientacions d’exemple: Futuro Cercano (en el que la Humanitat s’expandeix pel seu sistema solar d’origen i potser descobrirà fets insospitats del seu passat) i La Primera Colonización (continuació de l’ambientació anterior i on la Humanitat ha començat a expandir-se en un primer salt colonitzador descobrint en el procés que l’univers no està tan buit com es podia esperar...)

Pàgina 101 del Manual del DJ (Capítol 9)
Capítol 10: Poders Psiònics
Aquest capítol es dedica de forma exclusiva a tractar els poders psiònics (telepatia, piroquinesis, etc.) i les diferents maneres per implementar-los en l’univers de joc, ja que podem decidir que aquests poders siguin bastant comuns o es trobin més restringits (també s’ofereixen regles opcionals per a modificar el sistema).

Amb les regles presentades en aquest capítol es fàcil simular els poders i les habilitats presents en novel·les i pel·lícules com ara les de la saga de Star Wars o els còmics de superherois.

Pàgina 192 del Manual del DJ (Capítol 10)
Capítol 11: Vehicles, Naus i Bases
En aquest capítol se’ns ofereix tota la informació i les regles necessàries per a construir i usar una altra de les icones típiques de les històries de la ciència-ficció: vehicles (terrestres, aeris i espacials) i bases (ja sigui situades a planetes o espacials). Amb el contingut d’aquest capítol es poden construir des de la llançadora més senzilla fins a bases espacials tan grans com per exemple la Estrella de la Mort.

Pàgina 231 del Manual del DJ (Capítol 11)
Conclusions
Cacería de Bichos es un joc que acompleix amb escreix el que es proposa i que no es res mes que proporcionar-nos la base per a desenvolupar com vulguem les nostres partides i campanyes de ciència-ficció, arribant a un nivell que en la meva opinió es equivalent al de clàssics del gènere com Traveller de Marc W. Miller (a qui per cert Zonk-PJ dedica el joc) o jocs de tipus genèric com per exemple GURPS, a més a més al tenir com a reglament de base Fudge es pot usar fàcilment junt amb altres jocs com els que es troben disponibles per a descarregar-se des de Demonio Sonriente o altres que tinguem.

Cacería de Bichos es a la venda en PDF a través de Tesoros de la Marca i es preveu que també estigui disponible de forma impresa gràcies als beneficis obtinguts a la venta prèvia.

Pel que fa a ajudes i descàrregues relacionades l’autor ens ofereix fulls de personatge i ajudes de joc a través de Tesoros de la Marca i Demonio Sonriente i te previst oferir els texts bàsics del reglament del joc com a descàrregues sota llicencia Open Content quan es posin a la venda els manuals impresos.

Aquesta entrada tambè està disponible en els següents idiomes:
Castellano English

No hay comentarios:

Publicar un comentario