Este blog no apoya la difusión de contenidos con derechos de autor (excepto los casos en los que el autor da su permiso para ello o los difunde de manera gratuita).
Aquest blog no dona suport a la difusió de continguts amb dret d'autor (exceptuant els casos en els que l'autor en dona permís o els difon de manera gratuïta).
This blog does not support the dissemination of copyrighted content (except for cases in which the author gives permission for it or spreads for free).

martes, 22 de septiembre de 2015

Setmana OSR 2015: Arrows of Indra


Imaginem per un moment que el primer joc de rol no hagués estat escrit a occident i per persones d'origen anglosaxó si no en un altre lloc... com per exemple el subcontinent indi.

En aquest cas és llògic pensar que els autors segurament s'haurien basat en el folklore i les tradicions dels paisos de la zona i no escriurien sobre elfs, nans, mags o qualsevol altre element que ens recordi a la fantasía medieval de tipus europeu o a la literatura pulp que van inspirar a Gary Gygax i a Dave Arneson en el moment d'escriure Dungeons & Dragons.

Si, tal i com exposo en aquesta introducció, això s'hagues esdevingut així segurament tindriem un joc prou semblant a Arrows of Indra, escrit por The RPGPundit i que serà l'objecte de la ressenya d'aquesta nova entrada de la Setmana OSR.

Rerafons del joc

Mapa dels Regnes de Bharata fet per Josh Eaves
(a través de la comunitat d'Arrows of Indra a Google+)


Tal i com us comentava a l'introducció Arrows of Indra es un joc de rol que assumeix els tòpics de Dungeons & Dragons però els trasllada a un entorn cultural completament diferent que pren com a base el Mahabharata, el gran poema èpic mitològic hindú que frecuentement s'ha comparat en importància amb texts com la Ilíada i la Odissea (i als que els supera ampliament en extensió).

Les aventures que es poden jugar amb Arrows of Indra tenen lloc en els Regnes de Bharata, una regió del món de Jagat certament inspirada pels antics regnes hindús que es mencionen en el Mahabharata que comparteixen una cultura i llengua comunes.

Els personatgesEls personatges que es poden crear a Arrows of Indra venen definits pel seu origen (ja siguin humans que resideixin en els Regnes de Bharata, humans que procedeixin d'algún regne bàrbar o criatures no humanes) i la classe de personatge que poden ser, per tant en aquest cas el joc s'aparta dels jocs OSR més típics que no duen a terme la distinció entre raça i tipus de personatge, tot i que s'ha de tenir en compte que no totes les classes poden ser escollides per tots els personatges tal i com es veurà més endavant.

Els humans dels Regnes de Bharata están dividits en un sistema de castes bastant estricte i d'origen religiós que s'organitza de la següent manera (és possible decidir la pertenença d'un personatge a una casta concreta de forma aleatòria, tot i que com es veurà immediatament pot ser un problema):
 • Dalit (també coneguts com "Intocables" es la casta més baixa i a la que se li encarreguen les pitjors feines, l'autor recomana que els jugadors no tinguin personatges d'aquesta casta donat el difícil que pot ser integrar-los en un grup d'aventurers).
 • Sudra (es la casta dels esclaus, serfs i servents, tot i que están més ben considerats que los Dalit).
 • Vaishya (es la casta més nombrosa a Bharata i agrupa des de petits grangers fins a rics mercaders).
 • Kshatriya (es la casta dels guerrers i els governants).
 • Brahmin (es la casta dels sacerdots i els filósofs, també poden ser governants).
El descens o l'ascens en l'ordre de les castes es possible, tot i que els personatges pertanyents a la casta dels Dalit ho tindrán realment difícil per ser admesos a una casta superior.Pel que fa a les altres procedències es possible trobar les següents:
 • Bhils (bàrbars humans que viuen a la perifèria dels Regnes de Bharata).
 • Gandharvas (descendents del creuament entre humans i esperits divins i de la naturalesa, son parcialment inmortals, per tant no envelleixen, tot i que encara poden morir degut a ferides i malalties).
 • Rakshasas (raça impía d'híbrids d'humans i dimonis Asura als que adoren, no confondre amb el Rakhasa de Dungeons & Dragons o altres jocs OSR).
 • Vanaras (raça de micos capaços de parlar i amb una intel·ligència similar a la humana, sagrats per al deu-mico Hanuman).
 • Yakshas (esperits de les muntanyes als que els déus han encarregat protegir la natura i els llocs sagrats).
Les classes de personatge disponibles al joc son les següents:
 • Sacerdot (encarregat d'adorar als molt déus del panteó hindú, tenen accés a la màgia).
 • Sacerdot-Xamán (bàsicament compleix la mateixa funció que els sacerdots, però actuen en tribus i societats poc civilitzades).
 • Guerrer (majoritariament de las castes Sudra, Vaishya y Kshatriya, aquests últims poden tenir accès a entrenament especial que els permiti usar arcs, cavalcar o conduir carros per exemple).
 • Virakshatriya (son els guerrers sagrats escollits pels déus entre els que pertanyen a la casta Kshatriya, están beneits amb els seus regals divins i es consagren a una deitat específica, ja sigui Rama, Durga, Indra, etc...).
 • Explorador (està acostumat a viure en zones silvestres i poden guiar a altres personatges per aquestes).
 • Siddhi (es l'equivalent dels mags en aquesta ambientació i aconsegueix els seus poders mitjançant l'estudi de tècniques secretes per manipular l'energía i les lleis de la natura).
 • Lladre (és una classe disponible per totes les castes de Bharata, sempre que tractin d'amagar a que es dediquen realment, sobre tot si pertanyen a castes altes).
 • Thugee (és l'assassí sagrat de la deesa mare Kali en el seu aspecte de deesa de la mort, son considerats com homes sants i acostumen a perseguir i matar a aquells que hagin comés blasfemies en contra de la deesa).
 • Yogi (és l'asceta que ha renunciat al món i als plaers terrenals i realitza pràctiques espirituals per assolir l'il·luminació).
Per veure un resúm de quines son les classes de personatge que poden usar-se amb determinats orígens podeu consultar les dues taules següents:


Classe de personatge Casta
Dalit Sudra Vaishya Kshatriya Brahmin
Sacerdot
Sacerdot-Xaman
Guerrer
Virakshatriya
Explorador
Siddhi
Lladre
Thugee
YogiClasse de personatge Raça
Bhils Gandharvas Rakshasas Vanaras Yakshas
Sacerdot
Sacerdot-Xaman
Guerrer
Virakshatriya
Explorador
Siddhi
Lladre
Thugee
Yogi


El símbol ॐ (Om) d'ambdues taules està escrit en sànscrit
usant l'alfabet Devanagari i és un símbol espiritual
usat en l'Hinduisme per referir-se a l'esperit i a l'univers.


I ja que us estic parlant dels tipus de personatge no està de més considerar com de durs poden arribar a ser a Arrows of Indra comparats amb els d'altres jocs OSR si es té en compte que l'ambientació està basada en una època de'herois mítics i poderosos, per això us mostro la taula següent en la que es pot observar la comparativa dels personatges de la classe guerrer amb Aventuras en la Marca del Este, Lamentations of the Flame Princess i Adventurer Conqueror King System:

Nivell de la
Classe Guerrer
Daus de Cop
AelMdE LotFP ACKS Arrows of Indra
1 1d12 1d8 1d8 1d10
2 2d12 2d8 2d8 2d10
3 3d12 3d8 3d8 3d10
4 4d12 4d8 4d8 4d10
5 5d12 5d8 5d8 5d10
6 6d12 6d8 6d8 6d10
7 7d12 7d8 7d8 7d10
8 8d12 8d8 8d8 8d10
9 9d12 9d8 9d8 9d10
10 9d12 + 2* 9d8 +3* 9d8 + 2* 9d10 + 3*
11 9d12 + 4* 9d8+ 6* 9d8 + 4* 9d10 + 6*
12 9d12 + 6* 9d8+ 9* 9d8 + 6* 9d10 + 9*
13 9d12 + 8* 9d8 + 12* 9d8 + 8* 9d10 + 12*
14 9d12 + 10* 9d8 + 15* 9d8 + 10* 9d10 + 15*
15 9d12 + 12* 9d8 + 18* - 9d10 + 18*
16 9d12 + 14* 9d8 + 21* 9d10 + 21*
17 9d12 + 16* 9d8 + 24* - 9d10 + 24*
18 9d12 + 18* 9d8 + 27* - 9d10 + 27*
19 9d12 + 20* 9d8+ 30* - 9d10 + 30*
20 9d12 + 22* 9d8+ 36* - 9d10 + 36*
21 - 9d8 + 39* - 9d10 + 39*
22 - 9d8 + 42* - 9d10 + 42*
* S'ignoren els modificadors per Constitució als Punts de Cop


Suposem que tenim un guerrer de nivell 14 amb una Constitució que oscila entre 9 i 12 (lo que no li dona cap bonificació als Punts de Cop) i que per "una casualitat del destí" hagués pogut obtenir les puntuacions màximes en els Daus de Cop tindríem el següent:
 • A Aventuras en la Marca del Este tindría 118 punts de vida.
 • A Lamentations of the Flame Princess tindría 87 punts de vida.
 • A Adventurer Conqueror King System tindría 82 punts de vida.
 • A Arrows of Indra tindría 105 punts de vida.
Com es pot veure, en el primer i últim cas están bastant igualats, per tant es pot considerar que en tots dos jocs s'espera que siguin capaços de sobreviure a un gran nombre d'aventures i que ho facin de manera épica.

Pel que fa a la qüestió de l'alineament es possible trobar-ne tres: Sagrat (adorador dels déus), Neutral i Impiu (adorador dels dimonis), que no han de confondre's amb els alineaments típics (Bo, Neutral i Malvat), ja que un personatge d'alineament sagrat pot dur a terme actes que vistos des d'una perspectiva actual ens poden semblar qüestionables.

Una altra característica que pot interessar a alguns àrbitres i jugadors que decideixin provar Arrows of Indra es la possibilitat d'interpretar a personatges del "tercer sexe" o "kliba", es a dir, personatges obertament homosexuals o que durant el transcurs de les sagues relatades a la mitología hindú han arribat fins i tot a canviar de sexe, passant per exemple de ser dona a home com en el cas de la llegenda de Shikhandi (tot i que també es podría considerar que es la llegenda de la filla del rei que es criada com un home per convertir-se en un gran guerrer). Com sempre cada grup de jugadors pot incloure aquest o altres temes sempre que s'hi sentin còmodes, al cap i a la fí es tracta de les seves partides, no?

El sistema de màgia

El sistema de màgia d'Arrows of Indra no disposa d'un llistat extens d'encanteris de màgia arcana i clerical com succeeix comunament als jocs OSR, en comptes d'això son substituits pels poders propis de cada classe segons el seu nivell (sería el cas de Yogis i Virakshatriya) o dels rituals dels sacerdots (que els hi permeten, per exemple, sentir els pensaments d'altres personatges, comunicar-se a distància amb ells, curar-los o purificar personatges o objectes per alliberar-los dels efectes de les malediccions de déus i dimonis), els mantres (la vibració produïda al pronunciar les síl·labes de paraules de poder com per exemple Om Namah Shivaya) i els mudra (les posicions de les mans que permeten canalitzar el poder màgic) dels sidhi i finalment els poders provinents de la il·luminació i el creixement personal que permeten als sidhi i sacerdots tenir la capacitat d'obtenir capacitats realment extraordinàries com per exemple Fer Desaparèixer Efectes Màgics, Beneir/Maleir, Obrir i Segellar portals, Aura per Caminar Sobre l'Aigua, Levitació o Encantar Armes/Armadures per dir-ne uns pocs.

Monstres

Les criatures presents al manual d'Arrows of Indra segueixen els paràmetres típics dels jocs OSR pel que fa a les seves estadístiques de joc (Daus de Cop, Classe d'Armadura, Moral, Atacs, Tresor, etc.). Dins del bestiari es possible trobar tant animals normals presents en el subcontinent indi com ara els cocodrils, les cobres, els tigres i els elefants com criatures mitològiques: els Dimonis Asura, les aus gegants Garuda (que els guerrers Virakshatriya de 4art nivell poden arribar a usar com a muntures), morts vivents como els Preta o els Vetala i les Naga, mitat home i mitad serp.

TresorsCom a tots els jocs OSR els personatges poden arribar a aconseguir tresors que l'àrbitre pot decidir mitjançant taules aleatòries segons el rang de tresor (des de classe I fins a classe XXI).

Un fet que els jugadors han de tenir en compte a Arrows of Indra es el tabú existent a la societat de Bharata pel que fa als cadàvers, després de la mort d'un dels personatges la casta dels Brahmin no podrà tocar el cadàver o sang humana intencionadament (si ho fa accidentalment haurà de purificar-se el més aviat possible) i després d'unes dues hores només ho podrán fer els membres de la casta dels Dalit que es dediquin a retirar els cadàvers, per tant alló tan típic de "saquejar el cos" dels companys caiguts per repartir-se el tresor i equipament que duguin a sobre pot ser un problema (tot i que els jugadors amb personatges d'alineamient Impiu pot ser que no tinguin tants escrupols...).

Déus i Religió


Els Regnes de Bharata son politeístes i adoren el panteó de la mitología hindú. Arrows of Indra, sense ser un extens manual de teología (quelcom que sería certament bastant àrid) ofereix un breu resúm dels déus que poden ser adorats pels personatges i que d'alguna manera poden arribar a intervindre en la vida i aventures dels personatges així com les pràctiques religioses que aquests poden dur a terme.

Apèndixs

Els Apèndixs proporcionen l'informació necessària per a que l'àrbitre i els jugadors puguin dur a terme aventures i campanyes en els Regnes de Bharata que no es limitin únicament a l'exploració de masmorres i obtenció de tresors, per tant es possible trobar dades sobre assumptes com els costums, l'economía i les lleis així com la possibilitat d'influir en el destí dels diferents regnes tal i com succeeix al Mahabharata.

Conclusions


Ja per acabar aquesta ressenya us recomano Arrows of Indra si voleu provar un joc que, encara que ens dugui per terrenys coneguts (exploració, personatges creats a partir de classes amb capacitats específiques, etc.), ens ofereix la possibilitat d'explorar una ambientación prou novedosa i exòtica (si es que no som ciutadans de l'India o ja coneixem la cultura hindú) com per que ens pugui sorprendre'ns gratament.

L'árbitre també pot usar els continguts de joc i de rerafons presents al manual amb altres jocs o suplements si així ho desitja, per exemple amb la Caixa Blava d'Aventuras en la Marca del Este (que ja vaig ressenyar a aquesta entrada) per crear aventures al país de Nirmala (una versió fantàstica de la India) o l'entorn de campanya de Qelong per a Lamentations of the Flame Princess (que vaig ressenyar en aquesta altra) donat que el rerafons cultural del sudest asiàtic també està influenciat per l'India.

I ja que us parlo de cultura, encara que no sigui necessari conèixer la cultura de l'India per gaudir del joc us pot interessar saber-ne més per planificar les vostres aventures, per tant una forma d'aconseguir-ho pot ser consultar la Wikipedia (i més concretament els portals dedicats a l'India i a l'Hinduisme) així com la comunitat de Google+ dedicada al joc i las preguntes i respostes al blog del autor i a theRPGSite.

Aquesta entrada tambè està disponible en els següents idiomes:
Castellano English

No hay comentarios:

Publicar un comentario