Este blog no apoya la difusión de contenidos con derechos de autor (excepto los casos en los que el autor da su permiso para ello o los difunde de manera gratuita).
Aquest blog no dona suport a la difusió de continguts amb dret d'autor (exceptuant els casos en els que l'autor en dona permís o els difon de manera gratuïta).
This blog does not support the dissemination of copyrighted content (except for cases in which the author gives permission for it or spreads for free).

miércoles, 23 de septiembre de 2015

Setmana OSR 2015: Realms of Crawling Chaos


Seguint amb aquesta setmana dedicada als jocs de rol de l'estil Old School Renaissance (OSR) avui us parlaré del suplement Realms of Crawling Chaos (un clar homenatge al relat del mateix títol) i a Nyarlahotep), publicat per Goblinoid Games dins de la seva gama de suplements i aventures per a Labyrinth Lord i el seu Advanced Edition Companion i que a més a més es perfectament compatible amb altres jocs d'aquest tipus que he ressenyat anteriorment.

Dins de Realms of Crawling Chaos podem trobar els següents continguts:

Introducció a la Fantasía Fosca Lovecraftiana
La introducción es dedica a presentar-nos els temes de la literatura d'H.P. Lovecraft i altres autors que han explorat els Mites de Cthulhu sobre els que el suplement basa els seus continguts:
 • L'Insignificancia de l'Home (encara que creguem ser l'espècie dominant del planeta el nostre temps també passarà i darrera nostre només deixarem les runes que s'unirán a les de les civilitzacions anteriors).
 • L'Inmensitat de l'Univers (l'Univers es tan ampli que als èssers humans els hi és impossible comprener-lo).
 • Un Món Natural Indiferent (no existeixen els deus creadors que es preocupin del benestar dels seus fills mortals, només som una espècie que ha nascut gràcies a un accident de l'evolució i que com tota la resta de criatures està sotmesa als processos aleatòris que regeixen el món).
 • La Realitat de l'Home com Animal (estem dotats del regal de la intel·ligència i aixó ens fa creure que som superiors, però en el fons no som més que animals i morirem com ells).
 • Èssers Superiors d'altres Móns (potser siguem superiors als animals, però existeixen èssers a altres móns que son superiors i que están provistos de grans poders, potser volguem cridar la seva atenció per saber-ne més i usar-los en benefici propi, peró això es quelcóm extremadament perillós).
 • La Ciència com una Espasa de Doble Tall (la ciència ens permet entendre l'univers, però el que podem arribar a descobrir, com per exemple l'existència de criatures intel·ligents més antigues que la humanitat o la possibilitat de cambiar-nos a nosaltres mateixos, pot ser perillós).
Tots aquests temes es tradueixen en un conjunt de consells i materials que ens permeten crear un rerafons de campanya per a les nostres aventures, consistent en una civilització humana amb un nivell tecnològic aproximat al de l'Edat Mitjana i que es troba asentada sobre les ruines d'altres civilitzacions precedents (potser alienígenes o d'altres dimensions) i en les que no existèixen les típiques races dels mons clàssics de la fantasía (elfs, nans, etc.), siguent sustituïdes per estranys èssers d'altres dimensions o que ja existien en el món molt abans que nosaltres.

A les campanyes que es poden desenvolupar amb Realms of Crawling Chaos els Personatges Jugadors poden explorar runes antigues i descobrir els terribles secrets que aquestes amaguen, enfrontar-se a cultes que adoren terribles èssers de gran poder o visitar llocs com R’'lyeh, Yoth, K’n-yan, N’kai o Yuggoth.

Races per als Personatges
Realms of Crawling Chaos introdueix la possibilitat d'interpretar personatges pertanyents a races d'un marcat tó lovecraftià, fet que inclou les següents:
 • Sang Marina (descendents hibrids d'humans i criatures humanoides de les profunditats marines, es a dir, els descendents de Profunds de toda la vida).
 • Subhumans (hibrids de voormis, raça que viu en coves i adora a Tsathoggua, i els seus esclaus humans).
 • Simis Blancs i Hibrids de Simis Blancs i humans (tots dos inspirats evidentment amb el relat de Lovecraft Facts Concerning the Late Arthur Jermyn and His Family, escrit al 1920).
En tots els casos se'ns dona l'opció d'usar aquestes races segons l'exposat al manual bàsic Labyrinth Lord (raça com a classe de personatge) o usar les opcions avançades de l'Advanced Edition Companion (raça + classe de personatge), en aquest últim cas se'ns proporciona les classes disponibles per a cada raça així com els ajustaments de les habilitats pertinents.


Classe de personatge Raça
Sang
Marina
Subhumà Simi
Blanc
Híbrid de
Simi Blanc
Assassí
Clergue
Guerrer
Il·lusionista
Mag
Lladre
El símbol usat en aquesta taula es el Signe Groc


Nova MàgiaEn aquest suplement també s'introdueixen nous mètodes màgics, que es divideixen en la preparació de fórmules i en nous encanteris.

Les fórmules combinen procediemnts màgics i alquímics per obtenir una substància amb un ús concret o un efecte determinat, dins dels diferents tipus possibles s'han de destacar alguns clàssics com per exemple Condensar Sals Essencials (que permet reduïr el cos d'un difunt a les seves sals essencials per poder reviure'l posteriorment) o Pols d'Ibn Ghazi (per fer visibles aquelles criatures que tot i siguent invisibles tenen una certa presència en el nostre univers o dimensió) així com compostos nous com Oli de Revelació de la Sang Marina (usat per detectar als individus amb sang de Profund a les seves venes) o Tintura dels Morts Vivents (usada per reviure a les criatures difuntes, el seu ús ha de ser continuat per a que tingui efecte).

Dins dels nous encanteris s'han de destacar exemples com Injert Repulsiu (que permet unir parts de criatures mortes a un cos) i Caminar Entre els Angles (que permet al llançador de l'encanteri atravessar àrees construides amb geometria no-euclidiana) o alguns que no son tan nous com els encanteris per cridar a criatures dels Mites de Cthulhu, Transferència Mental (per a transferir la ment del fetiller a un altre cos) o Reviure a partir de les Sals Esencials (que permet intentar reviure una criatura que ha sigut reduïda previament a les seves sals esencials tal i com s'ha explicat anteriorment).

Monstres

L'extens llistat de Monstres del suplement inclou moltes criatures que ja serán familiars a qualsevol persona que conegui el canon dels Mites de Cthulhu i les presenta seguint el format de Labyrinth Lord, podrem trobar des de criatures menors com els Colors de l'Espai, els Profunds o els Fongs de Yuggoth fins èssers tan poderosos com Azathoth, Cthulhu o Nyarlathotep.

Artefactes Sinistres

Qué sería d'una aventura en la que intervingui el coneixement dels Mites de Cthulhu sense que apareguin artefactes força perillosos per ajudar (o posar en perill) als personatges?

Realms of Crawling Chaos també ens proporciona un conjunt d'objectes que s'inspiren directament en l'obra de Lovecraft i que de ben segur us serán familiars: Cilindres per Cervells (usats pels Fongs de Yuggoth per guardar els cervells de les criatures que els hi interesen), Idol de Cthulhu (usat pels sectaris que l'adoren per a comunicar-se con la deitat, quelcom que pot arribar a ser perillós...), la Pistola de Raigs de la Gran Raça (creada pels Yithians per combatre als Pòlips Volants), etc...

Poders PsiònicsEl sistema de poders psiònics inclós a Realms of Crawling Chaos permetrà a l'àrbitre dotar amb poders psíquics a les criatures que s'enfrontin als personatges reforçant d'aquesta manera la naturalesa alienígena d'aquests, tot i que es necessari remarcar que aquests poders no prenen com a referència els relats de Lovecraft i per tant son fruit de l'imaginació de l'autor, que també recomana que siguin usats unicament per els èssers dels Mites (si l'àrbitre desitges que aquests estiguessin disponibles per als personatges se li recomana que consulti els apèndixs Psionics i Mutants & Mazes de Mutant Future com a guía per aplicar-los).

Els poders usats en combat funcionen usant una Taula d'Atac Psiònic amb una estructura similar a la taula de resistència de La Crida de Cthulhu, per veure si l'ús d'aquest poder té èxit serà necessari comparar a la taula la Força Psíquica de l'atacant amb la del defensor (o la Sabiduría si és un personatge sense poders psíquics) per veure el nombre que s'ha d'igualar o superar llançant 1d20.

Els poders disponibles son 18 i es possible trobar exemples com Viatge Dimensional (per desplaçar-se un mateix i altres criatures cap altres dimensions), Barrera Mental (per protegir-se dels atacs mentals), Telequinesis Neural (per moure objectes amb el poder de la ment) o Aixafament Psíquic (per aixafar la ment de l'objectiu o fins i tot matar-lo).

Apèndixs

Junt amb tots els continguts que ja he ressenyat també s'ofereix un conjunt d'apèndixs prou interessants que permetrán a l'àrbitre gestionar els temes següents:
 • La lectura i desxifrat dels volums i escrits relacionats amb les criatures dels Mites així com els efectes que poden sofrir els fetillers que fallen de mala manera les seves tirades de comprensió (i estareu d'acord amb mi que no es el mateix intentar comprendre el Demonolatreia de Nicholas Remy o els Manuscrits Pnakòticos que el Necronomicon...).
 • La creació d'Artefactes Aleatòris, que es poden dissenyar mitjançant les corresponents tirades de dau o escollint les opcions que més ens interessin en tres llistes amb 100 opcions cadascuna, per tant es possible determinar el seu poder màgic o tecnològic, la forma que adopta l'objecte i una propietat estranya i inquietant que el caracteritzi.
 • Les notes necessàries per usar els poders psiònics descrits en el suplement en el joc Mutant Future.
 • Les fonts literàries consultades per escriure el suplement (majoritàriament l'obra de H.P. Lovecraft, tot i que en alguns casos també es fa referència a Clark Ashton Smith).
Conclusions

Ja per acabar aquesta ressenya us puc fer algunes recomanacions pel que fa l'ús de Realms of Crawling Chaos com a suplement per altres jocs OSR.

A més a més del seu ús amb Labyrinth Lord o Mutant Future algunes de les possibilitats més obvies son Lamentations of the Flame Princess (la meva ressenya de la Grindhouse Edition: part 1, part 2 i part 3 i lloc web oficial) i Carcosa donats els temes que tracten i com els tracten, encara que evidentment també hi tenen cabuda altres jocs i ambientacions, com per exemple Aventuras en la Marca del Este (la Caixa Blava del joc conté un capítol dedicat a tractar la presència de les criatures dels Mites en el món de la Marca), Astonishing Swordsmen & Sorcerers of Hyperborea, Jernhest (que es publicarà proximament després de la seva exitosa campanya de mecenatge) o Dungeons & Cthulhu (en fase de proves).

Si també coneixeu el joc La Crida de Cthulhu de Chaosium us serà fàcil extrapolar continguts i aventures per usar-los amb qualsevol d'aquests jocs, per exemple es podría adaptar El Hechizo de la Casa Corbitt a un entorn medieval fantàstic fosc (per inspirar-vos podeu consultar Las Mil y Una Casas Corbitt).

Aquesta entrada tambè està disponible en els següents idiomes:
Castellano English

No hay comentarios:

Publicar un comentario