Este blog no apoya la difusión de contenidos con derechos de autor (excepto los casos en los que el autor da su permiso para ello o los difunde de manera gratuita).
Aquest blog no dona suport a la difusió de continguts amb dret d'autor (exceptuant els casos en els que l'autor en dona permís o els difon de manera gratuïta).
This blog does not support the dissemination of copyrighted content (except for cases in which the author gives permission for it or spreads for free).

viernes, 15 de noviembre de 2013

Ressenya de The Seclusium of Orphone of Three Visions


Amb l'entrada d'avui, dedicada a The Seclusium of Orphone of the Three Visions, acabaré aquesta sèrie de ressenyes que he dedicat a Lamentations of the Flame Princess (els primers lliuraments de la sèrie es poden trobar en aquests enllaços: Primera part, segona part, tercera part i quarta part).

The Seclusium, escrit per D. Vincent Baker, es una guia que té per objectiu ajudar a l'àrbitre a crear els retirs que els mags usen quan es volen dedicar a l'estudi de les seves arts.Per això el llibre està dividit en les següents parts generals: Introducció, exemples i llistes completes.

La introducció descriu tots els conceptes bàsics que s'usaran posteriorment quan l'àrbitre es disposi a crear el refugi del mag, incloent reflexions sobre tòpics com per exemple els llibres de màgia, els horrors amb el que es possible poblar-los o la connexió que aquests refugis poden tenir amb altres móns o plans d'existència.

Els exemples consisteixen en tres retirs creats mitjançant les instruccions del llibre, concretament el que dona títol a l'obra, pertanyent a Orphone al de Les Tres Visions, i els altres dos, pertanyents a Bostu el Nigromant i a Ibrakirre del Mar Llunyà respectivament.La tercera i última part conté totes les llistes de referència i consells que l'àrbitre pot usar per gestionar la creació de les llars dels fetillers que inclouen principalment les següents (bàsicament es tracten aquests temes usant termes descriptius i no s'inclouen estadístiques de joc, per tant els resultats son fàcilment adaptables a tot tipus de jocs):
  • Els detalls sobre el mag
  • Els detalls del refugi pel que fa a la seva relació social i política amb la societat que l'envolta
  • Els consells necessaris per traçar els mapes del refugi
  • La creació d'objectes màgics, incloent, per exemple, armes, eines, portals o accessoris de tot tipus
  • Personatges i criatures
  • Els esdeveniments recents que hagin afectat al refugi
Al fullejar The Seclusium of Orphone of the Three Visions es veu clarament que l'autor ha intentat sistematitzar totes les opcions que qualsevol creador (professional o afeccionat) segueix al crear un lloc com per exemple la torre d'un mag. En principi tot aquest procés no deixa de ser un assumpte molt personal i dependrà bàsicament de com s'organitzi la feina cadascú, de la seva experiència i de la seva inspiració en el moment de posar-se a escriure, per tant realment haurà de ser cada persona que usi aquest llibre qui hagi de jutjar la seva utilitat i com pot usar-se com a font per desenvolupar les seves creacions (o dit d'una altra forma, si no se us acudeix res per a l'amagatall d'un mag podeu fullejar el llibre i usar-lo com a base de disseny).

Aquesta entrada tambè està disponible en els següents idiomes:
Castellano English

No hay comentarios:

Publicar un comentario