Este blog no apoya la difusión de contenidos con derechos de autor (excepto los casos en los que el autor da su permiso para ello o los difunde de manera gratuita).
Aquest blog no dona suport a la difusió de continguts amb dret d'autor (exceptuant els casos en els que l'autor en dona permís o els difon de manera gratuïta).
This blog does not support the dissemination of copyrighted content (except for cases in which the author gives permission for it or spreads for free).

miércoles, 18 de noviembre de 2015

Anàlisi de la Setmana LotFP 2015


Tal i com vaig fer per a la Setmana OSR 2015 avui us presento els resultats de la setmana temàtica que he dedicat al joc de rol Lamentations of the Flame Princess amb una sèrie d'entrades en castellà , català i anglés.

El periode de temps d'aquesta sèrie temàtica no es pot considerar estrictament d'una setmana ja que abarca des del diumenge 1 fins al dilluns 9, es a dir, que realment ha sigut un periòde de 9 dies, incloent la primera entrada en la que vaig posar el vídeo anunciant la setmana temàtica fins al día de marge que vaig deixar per a que els visitants del blog poguessin llegir l'última entrada de la serie.

La difusió dels continguts de cada entrada s'ha fet mitjançant els mitjans que pos a la meva disposició el blog (RSS, etc.) i a través de la xarxa social Google+ a la meva col·lecció dedicada a ressenyes, aquestes entrades també van ser donades a conèixer en aquesta xarxa social gràcies a James Raggi (autor del joc), Zzarchov Kowolski (autor de dues de las publicacions ressenyades durant aquesta semana) i Román Moreno (un jugador que ja coneixia previament part de les obres) tal i com es pot veure en aquests enllaços per al LotFP Player Core Book (James Raggi), A Red & Pleasant Land (James Raggi i Roman Moreno), Scenic Dunnsmouth (James Raggi, Zzarchov Kowolski i Roman Moreno), Tower of the Stargazer (James Raggi), Thulian Echoes (James Raggi i Zzarchov Kowolski), Death Frost Doom (James Raggi) i No Salvation For Witches (James Raggi).

Abans de mostrar-vos les taules amb el resum de l'activitat derivada d'aquesta setmana us he de mostrar una correcció a la primera entrada d'aquesta serie ja que, tal i com alguns de vosaltres vareu comentar quan aquesta es va publicar, la taula en la que es fa la comparativa de Daus de Cop entre Lamentations of the Flame Princess i Aventuras en La Marca del Este de la classe de personatge Guerrer no era correcta, per esmenar aquest [despiste] a continuació us ofereixo una taula corretgida en la que a més a més es contempla el canvi introduït a la Caixa Verda:

Nivell de la
Classe Guerrer
Daus de Cop
AelMdE (Caixa Vermella)
Daus de Cop
AelMdE (Caixa Verda)
Daus de Cop
LotFP
1 1d8 1d10 1d8
2 2d8 2d10 2d8
3 3d8 3d10 3d8
4 4d8 4d10 4d8
5 5d8 5d10 5d8
6 6d8 6d10 6d8
7 7d8 7d10 7d8
8 8d8 8d10 8d8
9 9d8 9d10 9d8
10 9d8 + 2* 9d10 + 2* 9d8 +3*
11 9d8 + 4* 9d10 + 4* 9d8 + 6*
12 9d8 + 6* 9d10 + 6* 9d8 + 9*
13 9d8 + 8* 9d10 + 8* 9d8 + 12*
14 9d8 + 10* 9d10 + 10* 9d8 + 15*
15 9d8 + 12* 9d10 + 12* 9d8 + 18*
16 9d8 + 14* 9d10 + 14* 9d8 + 21*
17 9d8 + 16* 9d10 + 16* 9d8 + 24*
18 9d8 + 18* 9d10 + 18* 9d8 + 27*
19 9d8 + 20* 9d10 + 20* 9d8 + 30*
20 9d8 + 22* 9d10 + 22* 9d8 + 36*
* S'ignoren els modificadors per Constitució als Punts de Cop


I ara sí, sense més espera anem a veure els resultats de la Setmana LotFP 2015:

LotFP Player Core Book
LotFP Player Core Book
Blogger Visites Comentaris +1
Castellà 192 5 9
Català 73 0 9
Anglés 117 0 11
Google+ Compartit Comentaris +1
Castellà 0 0 5
Català 1 0 5
Anglés 0 2 1


A Red & Pleasant Land
A Red & Pleasant Land
Blogger Visites Comentaris +1
Castellà 159 0 27
Català 41 0 5
Anglés 127 0 16
Google+ Compartit Comentaris +1
Castellà 0 0 3
Català 0 0 4
Anglés 0 3 4


Scenic Dunnsmouth
Scenic Dunnsmouth
Blogger Visites Comentaris +1
Castellà 126 0 21
Català 31 0 3
Anglés 69 0 17
Google+ Compartit Comentaris +1
Castellà 0 4 9
Català 0 0 2
Anglés 1 0 2


Tower of the Stargazer
Tower of the Stargazer
Blogger Visites Comentaris +1
Castellà 94 0 6
Català 34 0 1
Anglés 63 0 5
Google+ Compartit Comentaris +1
Castellà 0 0 5
Català 0 0 0
Anglés 0 0 0


Thulian Echoes
Thulian Echoes
Blogger Visites Comentaris +1
Castellà 81 0 3
Català 26 0 1
Anglés 78 0 6
Google+ Compartit Comentaris +1
Castellà 0 0 2
Català 0 0 0
Anglés 0 0 0


Death Frost Doom
Death Frost Doom
Blogger Visites Comentaris +1
Castellà 94 0 5
Català 40 0 2
Anglés 94 0 9
Google+ Compartt Comentaris +1
Castellà 0 2 2
Català 0 0 0
Anglés 0 0 1


No Salvation For Witches
No Salvation For Witches
Blogger Visites Comentaris +1
Castellà 100 0 7
Català 44 0 3
Anglés 81 0 6
Google+ Compartit Comentaris +1
Castellà 0 0 5
Català 0 0 2
Anglés 0 0 1


Entrada del blog amb el vídeo anunciant la setmana LotFP
Blogger
Visites Comentaris +1
87 0 0
Google+
Compartit Comentaris +1
0 0 0


Recompte de visites al blog
Data Día setmana Visites Entrada?
01/11/2015 Diumenge 183 Entrada publicada
02/11/2015 Dilluns 335 Entrada publicada
03/11/2015 Dimarts 326
04/11/2015 Dimecres 451 Entrada publicada
05/11/2015 Dijous 220
06/11/2015 Divendres 199 Entrada publicada
07/11/2015 Dissabte 248 Entrada publicada
08/11/2015 Diumenge 305 Entrada publicada
09/11/2015 Dilluns 353


Per acabar aquesta entrada només em resta confirmar-vos que ja estic pensant en futures series temátiques per al blog i que ja us desvetllaré en el seu moment...

Aquesta entrada tambè està disponible en els següents idiomes:
Castellano English

No hay comentarios:

Publicar un comentario